Старая Сербия (XIX—XX вв.). Драма одной европейской цивилизации

Славенко Терзич

 

Библиография [1]

 

- Неопубликованные источники
- Опубликованные источники
- Литература

 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

 

            Архив Србије — Београд

ф. Министарство иностраних дела Србије Политичко одељење

Просветно-политичко одељење ф. Врховна команда 1912/13.

ф. Војногенерални гувернман Србија 1916—1918.

ф. Савез комуниста Србије—Централни комитет 1956—1972.

 

            Архив Српске академије наука и уметности — Београд

ф. Јован Ристић

ф. Николајевић — Љотић

ф. Поклони и откупи

 

            Архив Југославије — Београд

ф. Председништво Владе ФНРЈ 1945—1953.

ф. Збирка народне власти 1944—1945.

ф. Президијум АВНОЈ-а

ф. Савез комуниста Југославије—Централни комитет

 

            Војни архив — Београд

ф. Пописник 1 (Министарство војно Краљевине Србије)

ф. Независна држава Хрватска 1941—1945.

 

Државни архив Црне Горе — Цетиње

ф. Министарство иностраних дјела

Посланство у Цариграду

 

            Државни архив Македоније — Скопље

ф. Министарство иностраних дела Краљевине Србије

Збирка Јована Јовановића Пижона

 

            Архив внешней политики Российской империи — Москва

ф. Политархив

ф. Главный архив

ф. Славянский стол

 

 

1. Публикуется по Сербскому изданию книги.

 

458

 

 

 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

 

Андрејевић Игуманов Сима, Садање несретно стање у Старој Србији и Макеоднији, Београд 1882.

 

Антонијевић Ненад, Албански злочини над Србима на Косову и Метохщи у Другом светском рату, Документа, друго, измењено и допуњено издање, Београд 2009.

 

Аустро-Угарска и Србија 1903—1918. Документа из бечких архива, књ. I—IV, сабрао и уредио Андрија Радений, Београд 1973, 1985, 1989.

 

Белешке са историјско-географских истраживања Призрена и околине од 18. до 24. Maja 1997, Историјски часопис 44, 363—391.

 

Биографски лексикон. Народно представништво: Сенат и Народна скупштина, Београд 1939.

 

България непризнатият противник на Третия Райх, София 1995.

 

България своенравният съюзник на Третия Райх, София 1992.

 

Boue Ami, Recueil d’itineraires dans la Turquie, d’Europe. De’tails géographiques, topographiques et statistiques sur cette Empire, I, II, Vienne 1854.

 

Isti, La Turquie d’Europe, I-IV, Paris 1840.

 

Верковић Стефан J., Народне песме македонских Бугара, књига 1: женске песме, Београд 1860.

 

Веселиновий Милојко, Статистика српских школа у Турском Царству за 1892/93. и 18943/94. школску годину, Београд 1896.

 

Исти, Статистика српских школа у Турском Царству у 1892. школској години, Београд 1893.

 

Vlora Ekrem Bey, Lebenserinnerungen, Band I, (1885. bis 1912.), München 1968.

 

Војводић Михаило, Стојан Новаковић и Владимир Карић, Београд 2003.

 

Гиљфердинг Александар Ф., Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији (с руског превео, коментаре и биљешке написао Бранко Чулић), Сарајево 1972.

 

Грађа за историју македонское народа из Архива Србије, том IV, књ. I (1879—1885), приредиодр Климент Џамбазовски, Београд 1985.

 

Девети извештај Савезне владе о ратним злочинима на подручју претходне Југославије, Београд 1998.

 

Detailbeschreibung des Sandžaks Plevlje und des Vilajets Kosovo, Wien 1899.

 

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903—1914, Књига V, св. 1/14.јануар—14/27. јули 1912., приредио Михаило Bojводић, Београд 1984.

 

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903—1914, књ. V, св. приредио Михаило Војводић, Београд 1984.

 

Документи о спољној политици Кра/ьевине Србије 1903—1914, приредио Михаило Војводић, књ. V, св. 3.

 

Dokumenti iz istorije Jugoslavije, II tom, Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz Drugog svetskog rata, priredili Miodrag Zečević i Jovan P. Popović, Beograd 1998.

 

459

 

 

Ђорђевић Призренац Манојло, Може ли се помоћи нашем народу у Старој Србији, Београд 1891.

 

Задужбине Косова. Споменици и знамења српског народа, Призрен-Београд 1987.

 

Закон о ревизији додељивања земље колонистима и аграрным интересентима у Македонии и у Косовско-метохијској области, Службени лист Демократске Федеративне Југославије, број 56, 5. август 1945. године.

 

Закон о ревизији додељивања земље колонистима и аграрным интересентима у Народној Републици Македонии и у Аутономној Косовско-метохијској области, Службени лист Федеративне Народне Републике Југославије, број 89, 5. новембар 1946.

 

Зверства Бугара и Аустро-Немаца, I. Бугарска зверства у току рата, Солун 1916.

 

Zečević Miodrag, Lekić Bogdan, Državne granice i unutrašnja teritorijalna podela Jugoslavije, Beograd 1991.

 

Zločini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu, Zbornik dokumenata, 1.1, Zločini NDH 1941 —1945, Beograd 1993.

 

Иванић Иван [Србин Србиновић], Из најцрње Европе. Убиства, пљачке, отимачине и зулумиу Старој Србији, Арнаутлуку, Дебру и Маћедонији, Београд 1896.

 

Ивановић Милан, Црквени споменици XIII—XX века, Задужбине Косова, Призрен-Београд 1987, 385—547.

 

Извештај о стању и раду Задужбине Луке ЋеловићаТребињца, београдског трговца, у години 1933, Београд 1934.

 

Јагодић Милош, Два извештаја Артура Еванса о Старој Србији из 1883. године, Мешовита грађа (Miscellanea), књ. XXX, Београд 2009, 77—95.

 

Јастребов И. С., Податци за историју Српске цркве из путничког записника, Београд 1878.

 

Исти, Стара Сербия и Албания. Путевия записки. — Споменик СКА, XLI, Београд 1904.

 

Јевтић Атанасије, Страдања Срба на Косову и Метохији од 1941. до 1990, Приштина 1990.

 

Југословенска држава и Албанци, том I, II, приредили Љубодраг Димић и Ђорђе Борозан, Београд 1998—1999.

 

Косановић Сава, Српске старине у Босни, Гласник СУД, књига XII, Београд 1871, 158—188.

 

Kossovo Day (1389—1916). Published by The Kossovo Day Committee, London 1917.

 

Костић Петар, Аутобиографија, приредила Вјера Митровић, Призрен 1997.

 

Krizman Serge, Maps of Yugoslavia at War, Massacre ofthe innocent Serbian population, Committed in Yugoslavia by the Axis and its Satelite from April 1941 to August 1942, Washington 1943.

 

Крстић Анђелко, Сећања, приредио Владимир Цветановић, Београд 2000.

 

460

 

 

Makedonien, Altserbien und Albanien, 1:864000, Bearbeitet von Dr. Karl Peucker, IV Auflage, Wien 1912 (karta).

 

Мале Албер, Дневник са српског двора, приредила и превела Љнљана Марковић, Београд 1999.

 

Мартовски погром на Косову и Метохији, 17—19. март 2004. године, Београд 2004.

 

Мекензи Мјур, Ирби А.П., Путовање по словенским земљама Турскеу Европи, с енглеског превео Ч. Мијатовић, Београд 1868.

 

Memorandum о uspostavljanju specijalnog statusa za Sandžak, Novi Pazar, jun 1993.

 

Müller Joseph, Albanien, Rumelien und die österreichisch-montenegrinische Gränze, Prag 1844.

 

Научна екпедиция в Македония и Поморавието 1916, Съставител Петър Хр. Петров, София 1993.

 

Naučne ustanove и Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave, Sabrao i uredio Dr Hamdija Kapidžić, Sarajevo 1973.

 

Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije po naseljima i opštinama, Knjiga I, Savezni zavod za statistiku, Beograd 1991.

 

Насеља и становништво области Бранковића 1455. године, САНУ, Београд 2001.

 

Никола I Петровић Његош, Писма, Цетиње 1969.

 

Одлуке националног комитета ослобођења Југославије, Привремена забрана враћања колониста на њихова ранија места живљења, Службени лист Демократске Федеративне Југославије, број 13, 16. март 1945. године

 

Опште одредбе о управи ирквених и народних послова православних хришћана поданика Њ. Ц. Величанства султана подуправом васе/ьенскога престола, 1888. године, превео архимандрит Нићифор Перић, Београд 1900.

 

VIII kongres Saveza komunista Jugoslavije, Beograd, 7—13. decembra 1964. Stenografske beleške, Beograd 1965.

 

Перуничић Бранко, Зулуми ага и бегова у Косовском вилајету 1878—1913, Београд 1989.

 

Исти, Писма српских конзула из Приштине 1890—1900, Београд 1985.

 

Исти, Svedotanstvo о Kosovu 1901—1903. godine, Beograd 1988.

 

Петковић Богољуб, Један документ о броју католика у Пештеру крајем друге деценије XVIII века, Историјски часопис, књ.УП (1957), Београд 1957, 393-396.

 

Петровић Милић, Документа о Рашкој области 1900—1912, Београд 1995.

 

Исти, Документа о Рашкој области 1890—1899, Београд 1997.

 

Петровић Ружа, Благојевић Марина, Сеобе Срба и Црногораца са Косова и Метохије. Анкета 1985—1986, САНУ, Београд 1989.

 

Преписка о арбанаским насељима у Старој Србији 1898—1899; Dokuments diplomatiques, correspondance concernant les actes de violence et de brigandage des Albanais dans la Vieille Serbie (Vilayet de Kosovo) 1898—1899, Ministère des affaires étrangères, Belgrade MDCCCXCIX.

 

461

 

 

Прво и Друге заседање Антифашистичког већа народное ослобођења Југославије. По стенографским белешкама и другим изворима. Београд 1953.

 

Претходни резултати пописа становништва у Крсиьевини Срба, Хрвата и Словенаца, 31. јануар 1921. године, II, Јужна Србија, Сарајево 1924.

 

Ракић Милан, Конзулска тема (1905—1911), приредио, поговор и коментаре написао Андреј Митровић, Београд 1985.

 

Програми и статути српских политичких странака do 1918. године, приредили Василије Крестић и Радош Љушић, Београд 1991.

 

Ристић Серафим, Дечански споменици, Београд 1864.

 

Isti, Плач Старе Србие, Земун 1864.

 

Србија и суседне земље на старим географским картама, САНУ, Београд 1991.

 

Србија 1878. Документи. Приредили Михаило Војводић, Драгољуб Живојиновић, Андреј Митровић, Радован Самарџић, Београд 1978.

 

Србија и ослободилачки покрети на Балкону од Париског мира до Берлинское конгреса, књ. 1 (1856—1866), приредили Василије Крестић и Радош Љушић, Београд 1983.

 

Српске народне пјесме, Скупио их и на свијет издао Вук Ст. Караџић, књига друга, Београд 1977.

 

Статистички податци о Босни, Херцеговини и једном крају Старе Србије, по званичним турским изворима, Гласник Српског ученог друштва, књ. III, Београд 1866, 221—228

 

Turkey, No. 1(1903). Correspondence, Respecting the Affairs of South-Eastern Europe, London 1904.

 

Уговор о миру од 1/14. марта 1914. Уговор о миру од 17/30. маја 1913, Министарство иностраних дела, Београд 1914.

 

Hahn Johann Georg von, Albanesische Studien (Erster Heft), Wien 1853.

 

Isti, Reise durch Gebiete des Drins und Wardar, Wien 1867.

 

Чубриловић Baca, Исељавање Арнаута, Искушења српске елите. Документа о раду Српског културног клуба, приредио Перо Симић, Београд 2006.

 

Džudžević Esad, Sandžak multietnička regija. Zbirka međunarodnih i domaćih dokumenata о regionalizmu, Tutin 2010.

 

Шиптарски геноцид над Србима у 20. веку. Документа Архиве Епархије рашко-призренске и косовско-метохијске, Грачаница-Београд 2008.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Agičić Damir, Tajna politika Srbije и XIX stoljeću, Zagreb 1994.

 

Aličić Ahmed, Uredjenje bosanskog ejaleta od 1789. do 1878. godine, Sarajevo 1983.

 

Aličić Slukan M., Povijesna geografija Kosova, Zagreb 2006.

 

Amery Julian, Sons of the Eagle, A Study in querilla war, London 1948.

 

462

 

 

Avdić Hakija, Položaj Muslimana u Sandžaku 1912—1941, Sarajevo 1991.

 

Avramovski, Živko, Akcija jugoslovenske vlade protiv Zoguovog režima u Albaniji preko Cena bega Kryeziu (1926—1927), Gjurmime albanologjike 2, Prishtine 1965, 225-242.

 

Балкански П. [Ристић Михаило], Кроз Гробље. Опажања и белешке приликом путовање кроз Српску земљу под Турском 1892. године, Београд 1894.

 

Балкански рат 1912—1913 у слици и речи, уредио Душан Мил. Шијачки, друго издање, Београд 1922.

 

Бартл Петар, Албанци — од средњег века до данас, превела са немачког Љубинка Миленковић, Београд 2001.

 

Батаковић Душан Т, Косово и Метохија — историја и идеологија, Београд — Ваљево — Србиње 1998.

 

Исти, Косово и Метохијау српско-арбанашким односима, Приштина — Горњи Милановац 1991.

 

Исти, Српска влада и Есад-паша Топтани, Срби и Албанци у XX веку, Београд 1991.

 

Белић Александар, Стара Србија са историјско-језичке тачке гледишта (из „Срп. књиж. гласника“), Београд 1912.

 

Белоица Радован Љ., Братство Белоица, Краљево 2006.

 

Benna Anna Hedwig, Studien zum Kultusprotektorat Österreich-Ungarns in Albanien im Zeitalter des Imperialismus (1888—1918), Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 7. Band, Wien 1954, 13—46.

 

Berard V., La Macedoine, Paris 1897.

 

Isti, La Turquie Et L'hellenisme Contemporain, Paris 1893.

 

Бијело Поље, [Група аутора], Београд 1987.

 

Birken Andreas, Die Provinzen des Osmanischen Reiches, Wiesbaden 1976.

 

Благојевић Милош, Медаковић Дејан, Историја српске државности, Књига I, Од настанка првих држава до почетка српске националне револуције, Нови Сад 2000.

 

Благојевић Милош, Србија у доба Немањића — од кнежевине до царства 1168—1371, Београд 1989.

 

Бован Владимир, Jастребов у Призрену, Приштина 1983.

 

Исти, Петар Костић, Приштина 1997.

 

Богдановић Димитрије, Књига о Косову, Београд 1990.

 

Исти, Рукописно наслеђе Косова, Зборник округлог стола о научном истраживању Косова, одржаног 26. и 27. фебруара 1985. године, Београд 1988.

 

Божовић Бранислав, Вавић Милорад, Сурова времена на Косову и Метохији. Квислинзи и колаборација у Другом светском рату, Београд 1991.

 

Божовић Григорије, Пет стотина педесет година од Косовске битке, “Политика”, 28. јуни 1939.

 

Бојовић Јован, Избеглице из Албаније у Црну Гору 1991. године, Титоград 1991.

 

463

 

 

Борозан Ђорђе, Велика Албанија — поријекло, идеје, пракса, Београд 1995.

 

Brailsford H. N., Macedonia: Its Races and their Future, New York 1971.

 

Васоевић Александар, Поглед на Албанију, Подунавка бр. 2, 9. јануар 1848, 6-8.

 

Vatin Nicolas, L'ascension des Ottomans (1451—1512), Histoire de l'Empire Ottoman, Fayard, Paris 1989.

 

Велика Србија — истине, заблуде, злоупотребе, Зборник радова са међународног научног скупа одржаног у Српској академији наука и уметности у Београду 24—26. октобра 2002. године, Београд 2003.

 

Велимировић Милош, Васојевићи, Полимље, Метохија. Белешке, Годишњица Николе Чупића, књ. XVIII, Београд 1898, 53—189.

 

Исти, Гусињска нахија с последом на Малесију, Годишњица Николе Чупића XXXII, Београд 1913, 338-359.

 

Велимировић, Николај, Собрана дела, књигаХИ, Химелстир 1984.

 

Wernicke Anneliese, Theodor Anton Ippen, Ein oesterreichischer Diplomat und Albanienforscher, Albanische Forschungen, 7, Wiesbaden 1967.

 

Веселиновић Милојко, Србија и Македонија — историјска студија, Београд 1880.

 

Виноградов В. Н., Двуглавый российский орел на Балканах, Москва 2010.

 

Vickers Miranda, The Albanians. A modem history, London-New York 1995.

 

Isti, Between Serb and Albanian. A History of Kosovo, London 1998.

 

Влаховић Петар, Бродарево и његова околина, Београд 1968.

 

Војводић Михаило, Владимир Карић, српски конзул у Скопљу (1889—1892), Вардарски зборник 1, Београд 1999, 3—25.

 

Исти, Конзуларна конвенција између Србије и Турске (1879—1896), Варварски зборник 3, Београд 2004, 9—39.

 

Исти, Научници Србије и Преи балкански рат, Први балкански рат (округли сто поводом 75. годишњице 1912—1987), Београд 1991, 33—51.

 

Isti, „Plava knjiga “о stradanjima Srba u Staroj Srbiji, JIČ 1—2(1999), Beograd 1999, 59-66.

 

Исти, Прилике на Косову и Метохији и политика Србије 1881—1912, Историјски часопис XXXVIII (1991) 163—190.

 

Исти, Путовање Михаила Г. Pucmuha по Староj Србији и Македонији 1892. године, Вардарски зборник 2, Београд 2003, 19—30.

 

Исти, Разграничена Србије и Црне Горе с Албанијом 1912—1913. године, Историјски часопис књ XXXVI (1989), Београд 1990, 149—162.

 

Исти, Србија и албанско питање крајем XIXвека, Србија и Албании у XIX и почетком XX века, Београд 1990, 63—92.

 

Исти, Србија и македонско питање, Историјски гласник 1—2 (1990—1992), Београд 1992, 33—48.

 

Исти, Србија у међународним обносима крајем XIXи почетком XXвека, Београд 1988.

 

464

 

 

Исти, Стојан Новаковић у службы националних и државних интереса, Београд 2012.

 

Војиновић Станиша, Михајло М. Вељић — заборављени приповедач ca југа, Вардарски зборник 2, Београд 2003.

 

Вујичић Вукашин, Уставни суд Југославије и криза југословенске федерације (магистарска теза), Правни факултет у Београду, Београд 2005 (у рукопису).

 

Garde Paul, Vie et mort de la Yougoslavie, Fayard, Paris 1992.

 

Гавриловић Јован, Речник географијско-статистични Србије, Београд 1994.

 

Gersin К., Altserbien und die albanische Frage, Wien 1912.

 

Gligorijević Branislav, Fatalna jedostranost. Povodom knjige dr Branka Horvata „Kosovsko pitanje“, Zagreb 1988, Istorija XX veka, 1—2, Beograd 1988, 179-193.

 

Глигоров Киро, Македонија — e се‘што имаме, второ дополнето издание, Скопје 2002.

 

Глишић Венцеслав, Албанизаиџја Косова и Метохще 1941—1945, Срби и Албании у XX веку, ур. Андреј Митровић, САНУ, Београд 1991.

 

Gluck L., Prilog fizičkoj antorpologiji Albaneza, Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, knj. VIII (1896), 467-496.

 

Гравје Гастон, Емиграција Муслимана из Босне и Херцеговине, Преглед, бр. 7 и 8, 15. Јануар 1911, Сарајево, 475—484.

 

Исти, Новопазарски санцак, Нови Пазар 1977.

 

Исти, Стара Србија и Албанци, превод с француског Радмила Обрадовић, Приштина 1995.

 

Дарам Мери Е., Кроз српске земље (1900—1903), превео и поговор написао Вујадин Милановић, Београд 1997.

 

Миловановић М.Ђ., Joe. Ристић. — Дипломатска Историја Србије за време српских ратова за ослобођење и независност, 1875—1878 — прва књига, први рат — Београд 1896, Дело, књ. 10, Београд (1896), 296—305.

 

Дердемез Хусейн, Веровања и обичаји везани за неке верске празнике у Барама и околини, Новопазарски зборник 8, Нови Пазар 1984, 191—198.

 

Димевски Славко, „Призренската лига” според извештаите на странските конзули, Гласник Института за национална историја 3, Скопје 1975, 101-122.

 

Динић Михаило, О називима средњовековне српске државе — Склавонија, Србија, Рашка, Српске земље у средњем веку — историјскогеографске студије, Београд 1978.

 

Дурковић-Јакшић Љубомир, Србијанско-црногорска сарадња (1830—1851), Београд 1957.

 

Исти, Пљевља и манастир Света Тројица. Борба против расрбљавања до ослобођења од Турака 1912. године, приредио Миле Станић, Београд 2012.

 

Дучић Нићифор, Колашин, приједјел и племе у Херцеговини, Књижевни радови архимандрита Нићифора Дучића, књига 3, Београд 1893.

 

465

 

 

Исти, Рашко-призренска митрополија и национално-културна мисија Краљевине Србије у Старој Србији и Македонији, Београд 1896.

 

Ђаковић Спасоје, Сукоби на Косову (друго допуњено издање), Београд 1986.

 

Đilas Milovan, Gaće Nadežda, Bošnjak AdilZulfikarpašić, Cirih 1994.

 

Ђорђевић Димитрије, Излазак Србије на Јадранско море и конференција амбасадора у Лондону, Београд 1956.

 

Исти, На почетку раздобља ратова, Историја српског народа, шеста књига, први том, Београд 1983.

 

Исти, Царински рат Аустро-Угарске и Србије 1906—1911, Београд 1962.

 

Ђуковић Исидор, Нађмеђер — аустроугарски догор за Србе, Београд 2002.

 

Ђуретић Беседин, Косово и Метохија у Јогославији, Косово и Метохија у српској историји, Београд 1989, 301—360.

 

Ђурић Војислав, Косовски бој у српској књижевности, Београд 1990.

 

Ђурић Милош, Видовданска етика, Ниш 1988 (репринт).

 

Isti, Smrt majke Jugovića. Književno-filozofska studija, Zagreb 1918.

 

Екмечић Милорад, Албански фактор у избијању Првог балканское рата, Први балкански рат 1912. године и крај Османског царства на Балкану, Зборник радова, Београд 2007, 9—18.

 

Исти, Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у новом веку (1492—1992). Треће, допуњено издање, Београд 2010.

 

Исти, Стварање Југославије 1790—1918, 2, Београд 1989.

 

Ердељановић Јован, Македонски Срби, Београд 1925.

 

Зиројевић Олга, Први векови туђинске власти, „Косово и Метохија у српској историји“, Београд 1989, 47—113.

 

Зундхаусен Холм, Историја Србије od 19. до 21. века, превео с немачког Томислав Бекић, Београд 2008.

 

Isti, Kosovo: Eine Konfliktgeschichte, Der Kosovo-Konflikt, München 2000, 65-88.

 

Иванић Иван, Маћедонија и Маћедонци, књ. II, Нови Сад 1908.

 

Исти, Српске манастирске, сеоске и варошке школе у Турској. Култура српска у Старој Србији и Маћедонији — од XV до XX века, Годишњица Николе Чупића, књ. XXXIII (1914), 305—400.

 

Izvori velikosrpske agresije — rasprave, dokumenti, kartografski prikazi, priredio Božo Čović, Zagreb 1991.

 

Илири и Албанци, Зборник радова, Српска академија наука и уметности — Одељење историјских наука, Београд 1988.

 

Illyrisch-albanische Forschungen, I-II, Zusammengestellt von Dr. Ludwig von Thaloczy, München und Leipzig 1916.

 

Imamović Mustafa, Iz „Historije Bošnjaka ", Savez izmedju mrtvih, živih i još nerodjenih, MAK časopis za književnost i kulturu, br. 23, 28. jun 1998, Novi Pazar.

 

Incognitus, Српска народна мисао и М. Пироћанац, Београд 1895.

 

[Ippen Theodor], Novibazar und Kossovo (Das Alte Rascien), Wien 1892.

 

466

 

 

Isti, Рашка. Црта од конзула Теодора Ипена, Гласник Земаљског музејау Босни и Херцеговини, књ. II (1891), Сарајево 1891, 148—159.

 

Isović Kasim, Austrougarsko zaposjedanje Novopazarskog Sandžaka 1879. godine, Godišnjak Istorijskog društva Bosne i Hercegovine, god. IX (1957), Sarajevo 1958, 109—137.

 

Историја Пљеваља, Пљевља 2009.

 

Jagić Vatroslav (V. J.), Narodne pjesme muhamedovaca u Bosni i Hercegovini, Sabrao Košta Hörman, Knjiga prva, Sarajevo 1888, Arhiv fur slavische Philologije, Bd. XI, Berlin 1888, 424-451.

 

Јагодић Милош, Српско-албански односи у Косовском вилајету (1878—1912), Београд 2009.

 

Јакшић Гргур, Вучковић Војислав, Спољашња политика Србије за владе кнеза Михаила. Први балкански савез, Београд 1963.

 

Јакшић Гргур, Tajna конвенција (1881—1889), Из новије српске историје, Београд 1953, 75—80.

 

Исти (? Должно быть: Ястребов И.С. — В.К.), Обычаи и песни турецкихъ Сербовъ, Второе изданіе, дополненое ихъ прозою, С. Петербургъ 1889.

 

Jačov Marko, Le missioni cattoliche nei Balcani durante la guerra di Candia (1645—1669), I-II, Citta del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1992.

 

Јеленић Ђурђе, Новопазарски санџак и политичка равнотежа на Балкону, Београд 1910.

 

Yilmaz Murat, Sancak, Istanbul 2004.

 

Jirecek Konstantin, Albanien in der Vergangenheit, Illirisch-albanische Forschungen, Zusammengestelllt von Dr. Ludwig von Thalloczy, I. Band, München und Leipzig 1916.

 

Јоановић Симон, Новопазарски санцак 1878—1900. године, III, Новопазарски зборник 9 (1985), 127—146.

 

Јовановић Владан, Вардарска бановина 1929—1941, Београд 2011.

 

Јовановић Војислав С., Археолошка истраживања средњовековнихспоменика и налазишта на Косову, Зборник округлог стола о научном истраживању Косова, одржаног26. и 27. фебруара 1985. године, Београд 1988, 17—60.

 

Исти, Косовски градови и дворци XI—XVвек, Задужбине Косова, Призрен-Београд 1987, 365—384.

 

Јовановић Зоран М., Зебрњак. У трагању за порукамаједногспоменика или о култури сећања код Срба, Београд-Горњи Милановац 2004.

 

Јовановић Зоран Т., Оснивање и почетак рада Народное позоришта у Скопљу (поводом 85 година од оснивања) Вардарски зборник 2, Београд 2003, 175-192.

 

Јовановић Јован М., Јужна Србија од краја XVIII века до ослобођења, Београд 1938.

 

Исти, Новаковић у дипломатији, Споменица Стојана Новаковића, Београд 1921, 165—182.

 

Јовановић Рашко В., Народна песма Смрт мајке Југовића у виђењу и у драмској обради Ива Војиновића, Косово у памћењу и стваралаштву, Београд 1989, 233-246.

 

467

 

 

Јовановић Слободан А., Нова књижевност, Споменица двадестопетогодишњице ослобођења Јужне Србије 1912—1937, Скопље 1937, 847-855.

 

Јовановић Слободан, Влада Милоша Обреновића, књига друга, Београд 1934.

 

Јовићевић Андрија, Плавско-гусињска област. Полимље, Велика и Шекулар, Насеља српских земаља књ. X, Београд 1921.

 

Јовичић Миодраг, Уставноправни положај припадника албанске националности у Југославији, зборник радова Срби и Албании у XX веку, 137—154.

 

Јуришић Геодон Јосиф, Дечански првенацъ, Нови Сад 1852.

 

Калић Јованка, Европа и Срби. Средњи век, Београд 2006.

 

Исти, Назив „Рашка“у старијој српској историји (IX—XIIвек), Зборник Филозофског факултета, књ. XIV—1, Споменица Фрање Баришића, Београд 1979, 79-91.

 

Kapidžić Hamdija, Institut za istraživanje Balkana u Sarajevu 1904—1918. (Namjena i planovi), Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knj. II (1964), Sarajevo 1964, 7—51.

 

Isti, Pripreme za austrougarsko prodiranje u albansko etničko područje iz Novopazarskog sandžaka, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knj. VI, Sarajevo (1970-1971), 415-430.

 

Караџић Стојан, Дурмиторски летопис, Београд 1998.

 

Карић Владимир, Србија и Балкански савез, Београд 1893.

 

Исти, Србија, описземље, народа и државе, Београд 1887.

 

Кецојевић Драгиша И., Валандовски покољ 20. марта 1915. године, Скопље 2005, 113—122.

 

Kornakov Dimitar, A guide to the Macedonian monasteries, Skopje 2005.

 

Исти, Македонски манастири, Скопје 1995.

 

Косанчић Иван, Новопазарски санцак и његов етнички проблем, са предговором др Јована Цвијића, Београд 1912.

 

Косово. Международные аспекты кризиса, Под редакцией Дмитрия Тренина и Екатерины Степановой, Москва 1999.

 

Косово и Метохија — прошлост, садашњост, будућност, зборник радова, САНУ, Београд 2007.

 

Косово и Метохија у српској историји, Зборник радова Београд 1989.

 

Костић Петар, Просветно-културни живот православних Срба у Призрену и његовој околини у XIX и почетном XX века (са успоменама писца), Скогиье 1933.

 

Исти, Црквени живот православних Срба у Призрену и његовој околини у XIXвеку (са успоменама писца), Београд 1928.

 

Костић, Мита Устанак Срба и Арбанаса у Старој Србији против Турака 1737—1739. и сеобау Угарску, Гласник Скопског научног друштва, VII— VIII (1930).

 

Kraljačić Tomislav, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882—1903), Sarajevo 1987.

 

468

 

 

Krizman Bogdan, Elaborat dra Ive Andrića о Albaniji iz 1939. godine, Časopis za suvremenu povijest, br. 2, Zagreb 1977, 77—89.

 

Крстић Бранислав, Косово пред судом историје, Београд 2000.

 

Кузмановић Стамен Ст., Спасити од заборава. Кумановска битка и споменик на Зебрњаку, 23—24. октобар 1912, Куманово 2001.

 

Исти, Страдање Срба у кумановској области од 1941. до 1944. године, Куманово 2003.

 

Исти, Устанак Срба у Кумановској и Паланачкој кази 1878. године, Куманово 2002.

 

Куртовић Шукрија, О национализован^ муслимана, Сарајево 1914.

 

Србија и ослободилачки покрети на Балкону од Париског мира до Берлинское конгреса (1856—1878), књ. 1 (1856—1866). Приредили Василије Крестић и Радош Љушић, Београд 1983.

 

Лазаревић Милутин Д., Наши ратови за ослобођење и уједињење, Српско-турски рат 1912. године, юьига 11, Београд 1929.

 

Lakić Zoran, Partizanska autonomija Sandžaka 1943—1945. (ZAVNO Sandžaka-dokumenta), Beograd-Nikšić-Bijelo Polje 1992.

 

Лалков Милчо, Бъгария в балканската политика на Австро-Унгариа 1878-1903, София 1993.

 

Laffan,R. G. D. The Guardians of the Gate, Historical Lectures on the Serbs, Oxford 1918.

 

Le terre albanesi redente, Tom I. Kosovo, Roma 1942.

 

Лежајић Мирко, Прослава Видовдана на далматинском Косову, “Политика”, 20. јун 1939.

 

Лилуашвили Кукури Семенович, Национально-освободительнаяборба богларского народа против фанариотского ига и Россия, Тбилиси 1979.

 

Лутовац Милисав В., Географски и политичко-географски значај Косова у Србији, Задужбине Косова — споменици и знамења српског народа, Призрен-Београд 1987.

 

Исти, Рожаје и Штавица, Антропогеографска испитивања. Насеља и порекло становништво, књ. 37, Београд 1960, 321—419.

 

Љубинковић Ненад, Косовска битка у своме врмену и у виђењу Потомака или логика развоја епских легенди о Косовскоме боју, Косово у памћењу и стваралаштву, приредио Ненад Љубинковић, Београд 1989, 127—164.

 

Љушић Радош, Вујкина врата. Хроника подгорског села Исток, први део, Београд 2011.

 

Исти, Кнежевина Србија (1830—1839), Београд 1986.

 

Malcolm Noel, Bosnia. A Short History, London 1994.

 

Исти, Kosovo. A Short History, London 1998.

 

Mati Josip, Dva njemačka časopisa iz šezdesetih godina 19. vijeka, preštampano iz „Nastavnog vjesnika“, knj. XXXVI, sv. 5—6, Zagreb 1928.

 

Медаковић Дејан, Косовски бој у ликовним уметностима, Београд 1990.

 

Memić Mustafa, Plav i Gusinje u prošlosti, Beograd 1989.

 

Меморандум Филозофског факултета у Скопљу, Скопље 1933.

 

469

 

 

Месеснел Франц, Стари српски споменици, Споменица двадестопетогодишњице ослобођења Јужне Србије 1912—1937, Скопље 1937, 364-385.

 

Мијатовић Чедомиљ, Косово. Беседа у Свечаној седници Краљевске академије 11-ог јуна 1889, Отаџбина — књижевност, наука, друштвени живот, књ.22, Београд 1889, I-XV.

 

Мијовић Вељко, Црни вјетар. Роман, Беране-Бијело Поље 2001.

 

Микић Ђорђе, Лустро-Угарска uшадотурци 1908—1912, Бањалука 1983.

 

И сти, Друштвене и економске прилике косовских Срба у XIX и почетком XX века, Београд 1988.

 

Исти, Скадарски Срби у XIX веку, Историјски зборник Института за историјуу Бањалуци, бр. 7, Бањалука 1986, 121—152.

 

Milanović Vujadin, Univerzitet u Prištini u mreži velikoalbanske strategije, Beograd-Priština 1990.

 

Милићевић Милан Ђ., Кнежевина Србија, Београд 1876.

 

Милићевић Милић, Ратзаморе, Београд 2012.

 

M(ilobar), F(ran) Dukljanska kraljevina, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, XI (1899), Sarajevo 1899, 237—361.

 

Миловановић M. Ђ., Наша спољашња политика (из „Дела“), Београд 1894.

 

Исти, Die Macedonische Frage, Die Zeit № 105, 3. X 1896.

 

Милојевић Боривоје Ж., Пештер и Сјеница. Антропогеографска скица, Пласник Географеког друштва, св. 5, Београд 1921, 80—93.

 

Минић Душица, Вукадин Обренија, Резултати археолошког рекогносцирања околине Сјенице, Новопазарски зборник 6, Нови Пазар 1982, 189-203.

 

Митровић Андреј, Албанци у политици Аустро-Угарске према Србији 1914—1918, Зборник радова „Срби и Албанци у XX веку“, Београд 1991.

 

Исти, У светском рату. Надрастање пораза и подела, Историја српског народа, шеста књига, други том, Београд 1983,107—254.

 

Isti, Prodorna Balkan. Srbija u planovima Austro-Ugarske i Nemačke 1908—1918, Beograd 1981.

 

Михаилов Миле, Прашањето на обединувањето на Македонија во Втората светска војна и интересите на големите сили, Македонија во двадесетиот век, Скопје 2003, 131—135.

 

Mihačević Fra Lovro, Po Albaniji — dojmovi s puta, Zagreb 1911.

 

Исти, Crtice iz albaneškepovijesti, Sarajevo 1912.

 

Мишковић Јован, Косовска битка (15. Јуна 1389. године). На петстогодишњем помену у Београдској официрској касини 15. јуна 1889. године, “Отаџбина”, књ. 22, XV-XXXVIII.

 

Мркоњић Петар [Пејатовић Танасије], Средње Полимље и Потарје y Новопазарском санцаку, Српски етнографски зборник СКА, IV, Београд 1902, 225-356

 

Мушовић Ејуп, Дуга пољана. Становништво, Новопазарски зборник 12 (1988), 83-99.

 

470

 

 

Исти, Етнички процеси и етничка структура становништва Новое Пазара, Београд 1979.

 

Исти, Исламски споменици Новое Пазара, Новопазарски зборник 9 (1985), 67-98.

 

Исти, Никшићани и Колашинци у Санџаку, Новопазарски зборник 7 (1983), 89-98.

 

Исти, Становништво M3 Суви До, Новопазарски зборник 10 (1986), 203-216.

 

Исти, Тутин и околина, Београд 1985.

 

Nenadović Slobodan, Ostaci manastira Svetih arhandjela kod Prizrena, Problemi zaštite i egzistencije spomenika kulture na Kosovu i Metohiji, 123—125.

 

Neubacher Hermann, Sonderauftrag Südost 1940—1945, Götingen 1953.

 

Николић Серафим С., Призрен од средњег века до савременог доба. Урбан истин коархитектонски развој, Призрен 1998.

 

Новаковић Стојан, Балканска питања и мање историјско-политичке белешке о Балканском полуострву 1886—1905, Београд 1906.

 

Исти, Васкрс државе српске, Београд 1954.

 

Исти, Непозната нишка књига, Коло бр. 39, 1. мај 1890.

 

Исти, Цариградска патријаршија и православље. Разматрања у прилог расправа црквенопросветног питања у европској Турској, од Костадина, Београд 1895.

 

Nopcsa Frany Baron, Aus Šala und Klementi. Albanische Wanderungen, Sarajevo 1910.

 

Isti, Das katolische Nordalbanien. Eine Skizze, Wien, (s.a.)

 

Одговор на књигу Ноела Малколма „Косово — кратка историја“, Београд 2000; Responce to Noel Malcolm's book “Kosovo. A Short History”, Belgrade 2000.

 

Опачић Петар, Србија између Антанте и Централних сила 1915—1917, Београд 2009.

 

Исти, Стара Србија и Арбанаси, Београд 1904.

 

Ostojić-Fejić Ubavka, Obeležavanje Kosovskog dana u Velikoj Britaniji tokom Prvog svetskog rata, Istorija 20. veka, br. 2, Beograd 1994, 19—29.

 

Pavlica Branko, Ugovor izmedju Savezne republike Jugoslavije i Republike Makedonije о protezanju i opisu državne granice, Tokovi istorije 1—2 (2004), 91 —115.

 

Павловић Благоје К., Албанизација Косова и Метохије, Београд 1996.

 

Павловић Радослав Д., Укупно кретење становништва општина Новое Пазара, Тутина, Сјенице и Рашке у периоду од 1961. до 1981, Новопазарски зборник 5 (1981), 131 —137.

 

PatschC., Das Sandschak Berat in Albanien, Schriftender Balkankommission, Antiquar Abteilung, Wien 1904.

 

Пач Карло, Из Пљеваљског санцака, Гласник Земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. XXI, Сарајево 1909, 105—134.

 

Pelidija Е., Maglajlić М., Mahmutćehajić R., Bosna i Bosanski Muslimani, 2. Muslimani u Sandžaku, Sarajevo 1992.

 

471

 

 

Петковић Сретен, Манастир Света Тројица у Пљевљима, друго допуњено издање, Пљевља 2008.

 

Petranović Branko, Istorija Jugoslavije 1918—1978, Beograd 1980.

 

Исти, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд 1993.

 

Исти, Косово у југословенско-албанским односима и пројекат балканске федерације, Срби и Албании у XX веку, Београд 1991, 309—339.

 

Petrisch Wolfgang, Kaser Karl, Pichler Robert, Kosovo-Kosova, Mythen, Daten, Fakten, Klagenfurt-Wien-Ljubljana-Tuzla-Sarajevo 1999.

 

Петровић Вељко, Петстогодишњица Косова пре педесет година, „Политика“, 28. јун 1939.

 

Петровић Милић Ф., Пљеваљска гимназија 1901—2001. Монографија 1901—1941, Пљевља 2001.

 

Пешикан Митар, О историјској ономастици Косова, Зборник округлог стола о научном истраживању Косова, САНУ, Београд 1988, 81—87.

 

[Pilar Ivo] Südland L.V., Južnoslovensko pitanje. Preveo i predgovor napisao Fedor Pacek, Zagreb 1943.

 

Пироћанац M. C., Међународни положај Србије, Београд 1893.

 

Питање о обнављању српске Лећске патријаршије и Охридске архијепископије пред српском Народном Скупштином и на митингу Македонаца и Старосрбијанаца, Београд 1896.

 

Platformepergjidhien e ceshtjes kombetare shqiptare, Tirane 1998.

 

Pouqueville F.C.H.L., Voyage dans la Grece, II, Paris 1820.

 

Поповић Васиљ, Калајева идеја о покатоличењу босанских муслимана, „Правда“, Божић 1940.

 

[Поповић-Даничар Ђорђе] Стара Србија, Београд 1878.

 

Прванов Антон, Николова Стамова Маријана, Албанскиот фактор во Македонија (1944—1991), Македонија во двадесетиот век, Скопје 2003,253—262.

 

Преи балкански рат 1912—1913 (операције српске војске), Прва књига, Београд 1959.

 

Преи балкански рат. Округли сто поводом 75. годишњице 1912—1987, 28. и 29. октобар 1987, САНУ, Београд 1991.

 

Премовић-Алексић Драгица, Остаци цркава на подручју општине Сјеница, Новопазарски зборник 20, Нови Пазар 1996, 51—70.

 

Исти, Резултати рекогносцирања терена на подручју Сјенице Тутина и Новое Пазара, Новопазарски зборник 5, Нови Пазар 1981, 113—129.

 

Исти, Сондажно испитивање локалитета на подручју општине Сјеница у 1987. години, Новопазарски зборник 11, Нови Пазар 1987, 227—229.

 

Привреда Јужне Србије. Градска радиност, [Група аутора], Споменица двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне Србије 1912—1937, Скопље 1937, 523-748.

 

Призрен царски град (хрестоматија), Приштина 2005.

 

Problemi zaštite i egzistencije spomenika kulture na Kosovu i Metohiji, VII savetovanje konzervatora Jugoslavije (Peć-Prizren-Priština, 23—28. X 1967), Zbornik radova i saopštenja, Priština — Beograd 1968.

 

472

 

 

Протић Стојан, Албански проблем и Србија и Аустро-Угарска, написао Ваlkanicus, Београд 1913.

 

Исти, О Македонии и Македонцима, Београд 1928.

 

Пузовић Предраг, Раскол у Српској православној цркви — Македонско црквено питање, Београд 1997.

 

Рад Народне скупштине отоманских Срба, од 2. фебруара до 11. фебруара 1909. год., Скопље 1910.

 

Радовановић Милован, Етнички и демографски процеси на Косову и Метохији, Београд 2004.

 

Радојчић Никола, Географско знање о Србији почетном XIX века, Београд 1927.

 

Радонић Јован, Прошлост Старе Србије (из „Срп. књиж. гласника“), Београд 1912.

 

Исти, Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века, Београд 1950.

 

Rajović Radošin, Autonomija Kosova. Istorijsko-pravna studija, Beograd 1985.

 

Ракић Милош И., Национално буђење, Споменица двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне Србије 1912—1937, Скопље 1937, 227—239.

 

Ранке Леополд, Србија и Турска у деветнаестом веку, превео Стојан Новаковић, Београд 1892.

 

Ранковић Милан, Министар, Београд 2003.

 

Ратковић Борислав, Преи балкански рат (операције српске војске), друга књига, Београд 1975.

 

Рашевић Мирослав, Демографске прилике и становништво, Насеља и становништво области Бранковића 1455. године, САНУ, Београд 2001.

 

Ребац Хасан М., Срби муслиманске вере у Босни и Херцеговини (политичка прошлост), Летопис Матице српске, књ. 306, св. 2, Нови Сад 1925, 109-118.

 

Response to Noel Malcolm's book Kosovo. A short history, Belgrade 2000.

 

Reuter Jens, Das Kosovo-Problem im Kontext der jugoslawisch-albanischen Beziehungen, Albanien im Umbruch, München 1990.

 

Ристић Јован, Дипломатска историја Србије за време српских ратова за ослобођење и независност 1875—1878, књ. II, Београд 1896—1898.

 

Исти, Спољашњи одношаји новијега времена, књ. 3 Београд 1901.

 

Ристић Милован, Стари Влах до ослобођења од Турака, Београд 1963.

 

Richter Eduard, Prilozi zemljopisu Bosne i Hercegovine: granice Bosne, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, knj. XVII (1905), 313—316.

 

Roskiewicz Johann, Studien über Bosnien und die Hercegovina, Leipzig und Wien 1868. Прилог: карта Bosnien, die Herzegovina und Rascien.

 

Руварац Димитрије, Географске белешке о Турској митрополита Стефана Стратимировића из године 1803. и 1804., Споменик СКА, XXXIX, Београд 1903, 107-116.

 

Rugova Ibrahim, Kosovo je albansko, intervju Ibrahima Rugove, “Sandžak”, br. 1-2, 1992, 20-22.

 

473

 

 

Rusinow Dennison, The Ottoman Legacy in Jugoslavia's Disintegration and Civil War, Imperial Legacy : The Ottoman Imprint on the Balkans and the Middle East, New York 1996, 78-99.

 

Sax K., Skizzen über die Bewohner Bosniens, Wien 1864.

 

Самарџић Радован, Сеобе у српској историји, Историја српског народа, Трећа књига, Први том, Београд 1993, 82—115.

 

Самарџић Радован, Весединовић, Рајко Л., Поповић Тома, Срби под туђинском влашћу 1537—1699, Историја српског народа, трећа књига, први том, Београд 1993.

 

Sandžačko pitanje, “Sandžak” br. 155, 1. avgust 2011, 14—23.

 

Svane Gunnar, Slavische Lehnworterim Albanischen, Acta Juthandica LXVIII, Aarhus University Press 1992.

 

Седимовић Салих, Кладница. Становништво, Новопазарски зборник 14(1990), 121-136.

 

Исти, Сјеница. Настанак и развој до ослобођења 1912. Нова демографска кретања, Пожега 2004.

 

Становништво словенское поријекла у Албанији (зборник радова), Титоград 1991.

 

Селищев А. М., Славянское население в Албании, София 1931.

 

Сенкевич И. Г., Россия и Критское восстание 1866—1869 гг., Москва 1970.

 

Servia by the Servians, Compiled and edited bu Alfred Stead, With a map London, (William Heinemann), 1909.

 

[Симић Светислав], Питање о Старој Србији, написао Павле Орловић, Београд 1901.

 

Скерлић Јован, Омладина и њена књижевност (1848—1871), Београд 1925.

 

Исти, Српска књижевност у XVIII веку, Београд 1909.

 

Слијепчевић Ђоко, Михаило, архиепископ београдски и митрополит Србије, Минхен 1980.

 

Исти, Српско-арбанашки односи кроз векове са посебним освртом на новије време, друго допуњено издање, Химелстир 1983.

 

Slišković Jakov, Albanija i Macedonia, Sarajevo 1904.

 

Службени гласник HP Србије бр. 28/1945, од 9. септембра 1945. године.

 

Smit Antoni D., Nacionalni identitet, preveo s engleskog Slobodan Djordjević, Beograd 1998.

 

Соколовић M., Споменици српског порекла у СР Македонии. Проблем њихове заштите и уређења, Гласник Друштва конзерватора Србије 10 (1986), 112-113.

 

Споменица педесетогодишњег верско-националног и културнопросветног рада богословско-литерарне дружине „Растко “у Призрену 1889—1939, Скопље 1940.

 

Споменица православного свештенства — жртава фашистичкога терора и палиху Народно-ослободилачкој борби, Београд 1961.

 

474

 

 

Спремић Момчило, Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба, Београд 1994.

 

Срби муслиманске вере. Зборник радова, Београд 2012.

 

Stadtmüller Georg, Forschungen zur albanischen Frühgeschichte, zweite erweiterte Auflage, Albanische Forschungen 2, Wiesbaden 1966.

 

Станић Душан С., Недовршени процес као историјски документ о плановима бивше Аустријеу погледу Санџака, „Правда“, 27—30. април 1940.

 

Станић Радомир, Две цркве у околини Тутина и Сјенице, Наша прошлост 1—2, Краљево 1968, 35—46.

 

Станковић Тодор П., Путне белешке no Старој Србији, Београд 1910.

 

Станојевић Станоје, Архиепископ Арсеније (1233—1263; +28 октобра 1266), Гласник Историјског друштва у Новом Саду, књ. V, Сремски Карловци 1932, 331—341.

 

Исти, Народна енциклопедија, српско-хрватско-словенска, II, Загреб 1929.

 

Сто македонски години 1903—2003, Редактор Јован Павловски, Скопје 2004.

 

Стојанчевић Владимир, Етничке, конфесионалне и демографске прилике у Метохији 1830-их година, Зборник округлог стола о научном истраживању Косова, САНУ, Београд 1988.

 

Исти, Јужнословенски народи у Османском царству од Једренског мира 1829. до Париског конгреса 1856. године, Београд 1971.

 

Исти, Срби и Арбанаси 1804—1912, Нови Сад 1994.

 

Исти, Србија и српски народ за време рата и окупацще 1914—1918. године, Лесковац 1988.

 

Страњаковић Драгослав, Арбанија и Србија у XIX веку (сепарат из Српског књижевног гласника, бр. 8, НС, 16. децембар 1937).

 

Stulli Bernard, Albansko pitanje (1875—1882), Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 318, Zagreb 1959, 287—391.

 

Subotic Gojko, Terra sacra. L’Arte del Cossovo, Milano 1997.

 

Сулејманпашић-Деспотовић Омер-бег, Српству, приредио Јово Бајић, Београд 2001.

 

Сулејманпашић-Скопљак Омер-бег, Ђикић Осман А., Карабеговић С. А., Побратимство. Пјесме Београд 1900.

 

Schanderl Hans Dieter, Die Albanienpolitik Österreich-Ungarns und Italiens 1877-1908, Wiesbaden 1971.

 

Taylor A. H. E., The Future of the Southern Slavs, T. UNWIN LTD, London (s.a.).

 

Танасковић Дарко, Неоосманизам. Повратак Турске на Балкан, Београд 2010.

 

Temperley H. W. V., History of Serbia, London 1917.

 

Терзић Славенко, Аустроугарско обликовање албанское националног покрета (1878—1912), Европа и Источно питање (1878—1923), Зборник радова, Београд 2001, 247—261.

 

Isti, The Greater Albania Project, Eurobalkans and East European Quarterly 33 (1998/1999), Aegina 1999, 20-25.

 

475

 

 

Isti, La Vieille Serbie et les Albanais (l'arrière-fond historique des événements au Kosovo et Métochia), Revue d’Europe Centrale 4, 2 (1996), Strasbourg 1997, 203-218.

 

Исти, Рашка или „Санџак“ — о судбини обласног историјског имена Рашка, Милешевски записи 2,1996, Пријепоље 1997, 197—208.

 

Исти, Русија и српско питање 1804—1815, Нови Сад 2012.

 

Исти, Срби и македонско питање, Етнички састав становништва Србије и Црне Горе и Срби у СФР Југославији, Београд 1993.

 

Исти, Србија и Грчка (1856—903). Борба за Балкан, Београд 1992.

 

Исти, Стара Србија — настанак имена и знања о њој до 1912, Историјски часопис књ. XLII—XLII (1995—1996), Београд 1997, 91—110.

 

Исти, Стара Србија у српским националним цшъевима на почетку Велике источне кризе (1875—1878), Ибарска војска у српско-турским ратовима од 1876—1878 године, Чачак 1997, 15—25.

 

Тодоровић Бошко, Вилић Душан, Зашто су оптужени, 2, Београд 2002.

 

ТомићЈован Н., Аустро-Бугарска и арбанаско питање, Београд 1913.

 

Томовић Гордана, Српске цркве и манастири у СР Македонии, Политика, 2. фебруар 1992.

 

Трифуноски Јован Ф., Македонизирање Јужне Србије, Београд 1995.

 

Тричковић Радмила, Писмо травничког везира из 1806. године, Политика, 21. фебруар 1965.

 

Исти, Српска црква средином XVII века, Глас САНУ, Одељење историјских наука, књ. 2, Београд 1980, 61—85.

 

Truhelka С., Amautskepriče, Sarajevo 1905.

 

Тунтев Ахил, Република Македонија. Прва декада (1990—1999), Скопје 2005.

 

Thoemmel Gustav von, Geschichtliche, politische und topografischstatistische Beschreibung des Vilajet Bosnien, das ist das eigentliche Bosnien nebst türkisch Croatien, der Hercegovina und Rascien, Wien 1867.

 

Ћирковић Сима, Албанци у огледалу јужнословенских извора, Илири и Албанци, Београд 1988.

 

Исти, Косово и Метохија у средњем веку, Косово и Метохија у српској историји, Београд 1989, 21—45.

 

Исти, Срби у средњем веку, Београд 1995.

 

Ћоровић Владимир, Муслимани у новијој српској књижевности, Преглед, часопис за науку и социјални живот, септембар-децембар (1912), Сарајево 1913.

 

Исти, Односи између Србије и Аустро-Угарскеу XX веку, Београд 1992.

 

Ћосић Добрица, Косово, приредила Ана Ћосић-Вукић, Београд 2004.

 

Ћуковић Мирко, Србија и Народноослободилачкој борби. Санџак, Београд 1964.

 

U spomen Viktora Berara, Bratstvo XXVI, Beograd 1932, 228—240.

 

Ugljanin Sulejman, Bitka za Sandžak, intervju Sulejmana Ugljanina, „Sandžak“ br. 1—2, januar-april 1992, 14—19.

 

476

 

 

Урошевић Атанасије, Косово, Београд 1965.

 

Ферјанчић Божидар, Албанији у византијским изворима, Илири и Албании, САНУ, Београд 1988.

 

Филиповић Миленко, Етничке прилике у Јужној Србији, Споменица двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне Србије, 387—419.

 

Firdus Osman Nurij beg, O nacijonalnom opredeljenju bosansko-hercegovčkih muslimana, Nova Evropa, knj. XI, br. 10, 1. april 1925.

 

Foncin P, Geographie — deuxie me année, Paris 1907.

 

Фрајнд Марта, Прве драмске обраде легенде о Косовском боју, “Косово у памћењу и стваралаштву”, приредио Ненад Љубинковић, Београд 1989.

 

Das Fürstenthum Serbien und Türkisch-Serbien (Stara-Serbia Alt Serbien), Eine militärisch-geographische Skizze von Peter Kukulj, Major im k.k. Genelastabe, Wien 1871,148—149.

 

Hadri Ali, Prilog rasvetlajvanju„Prizrenske lige” (1878—1881), Përparimi, izbor radova na srpskohrvatskom jeziku 1, Priština 1967, 23—69.

 

Halilović Sefer, Lukava strategija, Sarajevo 1997.

 

Hauptmann Ferdo, Andrassyjeva politička baština i bosanska politika Austrougarske nakon okupacije, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knj. VI (1970—1971), Sarajevo 1971,445—460.

 

Isti, Uloga Zajedničkog ministarstva financija u formiranju austrougarske politike prema Albaniji uoči Kretske krize, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knjiga IV, Sarajevo (1966—1967), 35—45.

 

Исти (? Должно быть: Johann Georg von Hahn — В.К.), Путовање кроз поречину Дрина и Вардара, По препоруци Царске Академије наука пропутовао у 1865. г., превео с немачког Михаило Ник. Илић, Београд 1876.

 

Isti, Reise durch Gebiete des Drins und Wardar, Wien 1867.

 

Isti, Reise von Belgrad nach Salonik, Wien 1862.

 

Хаџи-Васиљевић Јован, Арбанаска лига — Арнаутска конгра — и Српски народ у турском царству (1878—1882), Београд 1909.

 

Исти, Бугари и њихова зверства у Србији (1915—1918) Нови Сад 1919.

 

Исти, Јужна Стара Србија — историјска, етнографска и политичка истраживања. Књига прва: Кумановска облает, Београд 1909.

 

Исти, Покрет Срба и Бугара у Турској после српско-турских ратова 1876. и 1878. године и његове последице, Београд 1908.

 

Heppner Harold, Serbien im Jahre 1889 nach einem Bericht Ludwig von Thallozy’s, Mitteilungen des Östereichisches Staatsarchivs, Sonderdruck 41 (1990), 156-193.

 

Храбак Богумил, Идеје о арбанашкој аутономији 1876—1878. године, Историјски часопис, књ. XXV(1980), 159—192.

 

Isti, Italijanski konzul В. Berio о arbanaškom pitanju 1876—1878. godine, Časopis za suvremenu povijest III (1978), 25—37.

 

Исти, Новопазарски санцак између Аустро-Угарске и косовских Арбанаса 1881—1890, Ужички зборник21 (1992), 35—54.

 

Исти, Призренска арбанашка лига 1878—1881, Београд 1998.

 

477

 

 

Исти, Ширење арбанашких сточара по равницама и словенски ратари средњовековне Албаније, Становништво словенског поријекла у Албанији, Титоград 1991,85—130.

 

Hrvatski razgovori о slobodi, Drugi simpozium „Hrvatske revije“ 1971, uredio Vinko Nikolić, München-Barcelone 1972.

 

Çabej E., Le probleme du territoire de formation de la langue Albanaise, „Iliria“ V, 1976.

 

Цвијић Јован, Антропогеографски проблеми Балканское полуострва, Српски етнографски зборник СКА IV, Београд 1902, I-CCXXXVI.

 

Исти, Балкански рат и Србија, Београд 1912

 

Исти, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Основи антропогеографије, књ. 1—2, Београд 1922—1931.

 

Исти, Географски положај и опште географске особине Македоније и Старе Србије, Српски књижевни гласник књ.Х1, 1904, св. 2, 115—153, књ.ХI, св. 3, 205—228;

 

Исти, Метанастазичка кретања њихови узроци и последние, Насеља и порекло становништва 12, СКА, Београд 1922.

 

Исти, О исељавању босанскихмухамеданаца, Српски књижевни гласник књ. XXIV, Београд 1910, 906—917.

 

Исти, О националном раду, Цвијићева књига, Београд 1927,

 

Исти, Основе за географију и геологију Македоније и Старе Србије, књ. 1-3, Београд 1906-1911.

 

Исти, Проматрања о етнографији македонских Словена, Београд 1906.

 

Clewing Konrad, Reuter Jens (Koordination), Der Kosovo-Konflikt / Ursachen-Akteure-Verlauf, München 2000.

 

Cohen Philip J., Serbians Secret War. Propaganda and the Deceit of History, Texas 1996.

 

Црнојевић В. (Карић Владимир), Цариград, Света Гора, Солун, Београд 1889.

 

Чавошки Коста, Успостављање и потоњи развој косовске аутономије, Косово и Метохија у српској историји, Београд 1989, 379—403.

 

Чубриловић Baca, Анђелић Теодор, О расељавању Албанаца пред Други светски рат. Разговор новинара Теодора Анђелића са академиком Васом Чубриловићем, „Борба“ 15. март 2002.

 

Џамбазовски Климент, Културно-општествените врски на Македонците со Србија во текот на XIX век, Скопје 1960.

 

Џелетовић Иванов Павле, Балистички покрет 139—1952. масовност, сарадња са италијанским и немачким окупаторима и злочини над Србима, Београд 2000.

 

Џуверовић Радисав, Симјанови стихови о Светом Сави, Брезнички записи 2, Пљевља 1990.

 

Џуков Ставре, Заговор против претседателот Kupo Глигоров, Скопје 2002. v

 

Šabanović Hazim, Bosanskipašaluk — postanak i upravna podjela, Sarajevo 1982.

 

478

 

 

Шалипуровић Вукоман, Раоничка буна, књ. II, Прибој 1970.

 

Исти, Културно-просветне и политичке организације у Полимљу и Рашкој 1903—1912, Нова Варош 1972.

 

Исти, Устанак у западном делу Старе Србије 1875—1878, Титово Ужице 1968.

 

Šafarik Paul Joseph, Geschischte der slawischen Sprache und Literatur, Prag 1869.

 

Шкарик Светомир, Правото, силата и мирот — Македонија и Косово, Скопље 2002.

 

Шобајић Максим М., Освета косовска. Јуначке пјесме српске, Нови Сад 1879.

 

Sufflay Milan, Acta Albaniae. Kako da se nastavi njihovo izdanje?, Архив за арбанаску старину, језик, етнологију, књ. III, св. 1—2 (1926), 209—212.

 

[Previous]

[Back to Index]