Иван Гарванов (1869-1907). Венча се за Македония

Борис Николов, Марио Цветков, Васил Станчев

 

Иван Гарванов (1869-1907). Венча се за Македония

 

Борис Николов, Марио Цветков, Васил Станчев

 

Под редакцията на проф. Петър Петров, доктор на историческите науки

 

Издателство "Знание" ООД

Стара Загора, 1995

 

ПАНТЕОН НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ И КУЛТУРА

 

Издателство "Знание" ООД - Ст. Загора

"Литера принт" ЕООД - Стара Загора

 

ISBN 954-621-048-X

 


 

Съдържание

 

- Революционните събития в Македония и Одринско 4

- Години на учение 9

- Учител в българската мъжка гимназия в Солун 11

- Деец на „Революционно братство“ 13

- Ръководен деец на ВМОРО 16

- Отново в редиците на ВМОРО 21

- Убийството 28

 

Документи за живота и дейността на Иван Гарванов (Цочо Билярски) 33

 

I. Непубликувани писма и документи на Иван Гарванов

1. Писмо от Иван Гарванов до Андрей Тошев... (Солун, 12 юли 1899 г.) 34

2. Писмо от Иван Гарванов до Стоян Михайловски... (Солун, 15 август 1901 г.) 37

3. Заповед на Министерството на народното просвещение... (София, 23 февруари 1907 г.) 37

4. Писмо от Павел Христов до Петър Ацев... (Битоля, 26 май 1907 г.) 38

5. Писмо от Иван Гарванов до Михаил Дорев... (София, 26 май 1907 г.) 38

6. Писмо от Иван Гарванов до Михаил Дорев... (София, 30 юни 1907 г.) 38

7. Писмо от Иван Гарванов до Ефтим Спространов... (София, 17 юли 1907 г.) 39

8. Писмо от Иван Гарванов до Аце Дорев... (София, 26 юли 1907 г.) 39

9. Писмо от Иван Гарванов до Ефтим Спространов... (София, 31 юли 1907 г.) 39

10. Писмо от Иван Гарванов до Ефтим Спространов... (София, 4 октомври 1907 г.) 40

11. Писмо от Иван Гарванов до Михаил Дорев... (София, 4 октомври 1907 г.) 40

12. Протокол от заседание на окръжния комитет на Серския революционен окръг... (Серско, 10 октомври 1907 г.) 40

13. Телеграма от Иван Гарванов до Михаил Дорев... (София, 13 октомври 1907 г.) 42

14. Телеграма от Иван Гарванов до Михаил Дорев... (София, 25 октомври 1907 г.) 42

15. Удостоверение на Спиро Олчев... (София, 4 ноември 1907 г.) 43

16. Телеграма от Иван Гарванов до Михаил Дорев... (София, 24 ноември 1907 г.) 43

17. Писмо от Г. Рандев до Иван Гарванов... (Б.м., 26 Б.м. 1907 г.) 43

18. Изложение от родителите на убитите Иван Гарванов, Борис Сарафов и Михаил Даев до българското правителство за анкетиране дейността на Яне Сандански, главен виновник за убийството на тримата (София, юли 1915 г.) 44-49

 

II. Публикувани писма и документи на Иван Гарванов

1. Устав на Българското Тайно Революц[ионно] Братство в Турция 50

2. Писмо от Иван Гарванов до Константин Аврамов (Солун, 29 април 1899 г.) 52

3. До Господина Председателя на VI-ий Македонски Конгрес в София (Солун, 28 април 1899 г.) 55

4. Писмо от Иван Гарванов до Борис Сарафов (Солун, 2 септември 1899 г.) 62

5. Писмо от Иван Гарванов до Константин Аврамов (Солун, 24. IX. 1899) 63

6. Протокол от заседанието на Солунския общ конгрес на ТМОРО, взел решението за вдигането на Илинденско-Преображенското въстание (Солун, 4 януари 1903 г.) 67

7. Писмо от Иван Гарванов до Стоян Калоянов... (София, 27 април 1905 г.) 68

8. Писмо от Иван Гарванов до Стоян Калоянов... (София, 14 юли 1905 г.) 68

9. Писмо от Дамян Груев и Иван Гарванов до Васил Пасков и Петко Пенчев... (София, 3 февруари 1906 г.) 69

10. Изложение от участниците в Съвещателното събрание на ВМОРО (Б.м., [15 януари 1907 г.]) 69-78

 


 

Библиотеката „ПАНТЕОН НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ И КУЛТУРА"

съдържа 6 поредици:

·       Владетели на българската държава

·       Български държавници

·       Български духовници, общественици и политици

·       Български войводи и национал-революционери

·       Български пълководци и военачалници

·       Творци на българската култура

1.     Книжовници, писатели и поети

2.     Зографи, художници, скулптори

3.     Артисти и театрални дейци

4.     Композитори, певци и музиканти

5.     Дейци на българската наука и просвета

 

 


 

ИВАН ГАРВАНОВ

 

Борис Николов, Марио Цветков, Васил Станчев

 

Пантеон на българската държавност и култура

под редакцията на проф. П. Петров

 

Предпечатна подготовка: Издателство "Знание" ООД - Стара Загора

Печат: ЕООД "Литера принт" - Стара Загора

Художник: Петър Дочев

Коректор: Донка Митева

Формат 1/16 60x84

Първо издание

 

[Back to Index]