Културно-просветната политика на България във Вардарска Македония, 1941 - 1944 г., Спас Ташев

2. Висше образование.

На своето 79 заседание на 31 декември 1942 г. Министерския съвет решава през учебната 1943/44 г. в Скопие да се открие Държавен университет "Цар Борис III Обединител" с исторически и философски факултет. На 19 декември 1943 г. в присъствието на регента княз Кирил Преславски и министъра на просветата д-р Борис Йоцов е направено освещение на Скопския университет. В него се записват 125 студенти. Редовният му бюджет възлиза на 6.420.000 лв. [29]

 Преди откриването на Скопския университет, с оглед на огромния интерес, 211 души се записват студенти в старите предели на България. [30]

[Previous] [Next]
[Back to Index]


29. сп. "Просветно единство", бр. 323, София 1944.

30. в. "Целокупна България", бр. 110, Скопие 1941.