Културно-историческо наследство на Странджа–Сакар
Съст. Валерия Фол
 
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор — член-кор. проф. Никола Тодориев ................. 5

Странджа от съвремието към древността — Димитър Попов ................. 7

Странджа през средновековието (IV–XV век) — Божидар Димитров ................. 23

За ролята на Родосто като дебуше на българските земи през втората половина на XVI век — Йоанна Д. Списаревска ................. 42

Странджа-Сакар в годините на Руско-турската война от 1828–1829 г. — Стефан Дойнов ................. 73

Българското духовно-национално движение в Одринска Тракия (до 1878 година) —Илия Тодев ................. 84

Географските познания и картографията на Странджанско-Сакарския край от древността до XIX век — Галилей Ламбев ................. 97

Нестинарството в Странджа — Иваничка Георгиева ................. 105

Космогонични представи в странджанската традиционна народна култура — Валерия Фол ................. 115

Бележки върху странджанските коледни песни — Йосиф Мороз ................. 125

Космическият елен в обредния фолклор на българите — Стоян Райчевски ................. 136

Стари манастири в Странджа — Георги Нешев ................. 144

Странджанска художествена школа — Теофана Матакиева-Лилкова ................. 150

Непубликувани рисунки на Борис Денев от Балканската война (1912— 1913 г.) за Странджанския край — Цонко Генов ................. 165


[Next]
[Back to Index]