Културно-историческо наследство на Странджа–Сакар
Съст. Валерия Фол
 

Галерия
 
 
 
Анонимен автор. Карта на света в латински пластир от XIII век.

 
Анонимен автор. Карта на Черно море от 1538 година. Анонимен автор. Перспективна военна карта на Балканския полуостров от края на XIV или началото на XV век.

 
Абрахам Ортелиус. Историческа карта на Турция от 1585 година. Герард Меркатор. Карта на Влахия, Сърбия, България, Румелия от 1595 година.

 
Гийом Делил. Карта на Северна Гърция и Тракия от 1708 година. Йохан Йегер. Карта на Балканския полуостров от 1769 година.

 
Тетбу де Мартини. План на Бургаския залив от началото на XIX в. Ф. Бианкони. Търговска карта на България от 1887 година. 
 
Икона „Св. Харалампи и св. Никола” — XVII — XVIII в., от Странджа планина, във фонда на НИМ. Икона „Христос Убросос”, от началото на XIX век, от Странджа планина, във фонда на НИМ.

 
Икона „Рождество Богородично”, с ктиторски надпис, от средата на XIX век, от църквата в с. Дрипчево. Икона „Богородица живоносен източник”, от 1810 г., от Мичурин.

 
Икона „Богородица с древо Иесеево”, от 1812 г., от с. Бръшлян. Икона „Св. Георги побеждава змея”, от 1830 г., от Черноморец.

 
Икона „Св. Модест”, от 1837 г., от с. Бръшлян, художник Йоан Коста от Виза. 
 
Параклис („манастирче”) и „одърче” на св. Елена, от с. Българи.
 
Един от четирите стълба на „одърче” край „Голямата язма” в м. Влахово, Странджа планина. Дърво с кръст до пещерата „Св. Марина”, с. Стоилово.

 
„Манастирче” на дърво край с. Заберново. Женски надгробен паметник от с. Бръшлян. Мъжки надгробен паметник от с. Бръшлян.

 
Кичене на станеника, с. Козичино. Коледуване в с. Козичино.

 
Коледарчета. Първият отдясно е станеник, с. Бояново. Коледарска куда от гр. Елхово. 
 
Лозенград — 20.ХII.1912 г. Лозенград — 21.XII.1912 г.

 
Молебен на Коледа в с. Манук (21 доп. полк) — 25.XII.1912 г. Опълченци в с. Подима — 28.II.1913 г.

 
След дъжд на бивака в с. Домус Дамлар — 28.I.1913 г. Бивак на Домус Дамлар — 6.II.1913 г.

 
Пост в Странджа планина — 28.II.1913 г. С. Подима — 26.II.1913 г.

 
Бивак в Странджа планина — 13.III.1913 г. Землянки в Соук бунар — 21.II.1913 г.

 
В Странджа планина за дърва — 17.II.1913 г. Хляб за войниците — 20.II.1913 г.

 
В землянките на Домус Дамлар — 6.II.1913 г. Опълченец доброволец от М. Търново — с. Подима — 27.II.1913 г.

 
Керван от камили — гр. Странджа — 18.II.1913 г.

 
Пренасяне на хляб — гр. Странджа — 14.II.1913 г. Раздаване на хляба — гр. Странджа — 20.II.1913 г.

 
Пристигане на ешелони в гр. Странджа — 22.II.1913 г. Град Странджа — 27.II.1913 г.

 
Град Странджа — 28.II.1913 г. Поддръжката на прикритието на боевата линия при с. Орманли —15.III.1913 година.

 

[Back]