Нишавските българи

Стоян Райчевски

 

Поредица „Памет“

 

Нишавските българи

 

Стоян Райчевски

 

Издателство „Балкани“, 2004

 

 

Книгата се издава със спомоществователството на НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“

Издателски съвет на Фонда: Вера Мутафчиева, Виолета Миланова, Димитър Коруджиев, Кин Стоянов

 

© Стоян Райчевски

© Издателство „Балкани“, 2004

Георги Гроздев - управител-главен редактор

ISBN 954-8353-79-2

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение 7

 

Исторически обзор до XV в. 10

В пределите на българската държава и съпротива срещу византийското владичество 10

Срещи и сблъсъци с кръстоносците 14

Османските завоевания 26

 

През погледа на европейските пътешественици 31

XVI век 31

XVII век 44

XVIII век 56

XIX век 62

 

Европейската историография и печат през XIX век 73

 

Националноосвободителни борби през XVIII-XIX век 92

Въстанието от 1737 г. 92

Участие в Сръбското въстание от 1804 г. и съпротивата след него 94

Нишкото въстание от 1835 102

Въстанието в Пиротско 1836 103

Нишкото въстание от 1841 108

Прояви на съпротива от 50-те до средата на 70-те години на XIX век 116

Бунтове и участие в Сръбско-турската война от 1876 121

 

Борба за българска просвета и независима църква 136

 

Нови надежди през Руско-турската война 1877-1878 г. и покруса след Берлинския конгрес 163

 

Цариброд и Царибродско в периода от Освобождението до Ньойския мирен договор 191

 

5

 

 

Цариброд - административен център на околия 192

По следите на българските старини 211

Сръбско-българската война 1885 223

Учебно дело 244

Културни организации и дейности 256

Изменение на българо-сръбската граница в района на Царибродско след Първата световна война 274

 

Приложение 294

Възрожденски дейци от Пирот (Пиротско) и Ниш (Нишко), участници в просветното движение, църковните и националноосвободителните борби на българския народ и в изграждането на българската държавност

 

Литература 325

 


 

Нишавските българи

 

Технически редактор: Стефка Русинова

Коректор: Стоянка Ленкова

Предпечат: Васил Гроздев

 

Първо издание. Българска

Формат 130/200. Печ. коли 21

Цена 7 лв.

 

ISBN 954-8353-79-2

 

ПОРЕДИЦА "ПАМЕТ"

 

[Back to Index]