КАК СА СЕ ПРОМЕНЯЛИ ГРАНИЦИТЕ НА СЪРБИЯ

Автономно княжество на Отоманската империя, Сърбия става независима по силата на Берлинския договор (1878г.), като пределите и на изток се разширяват с Нишко, Пиротско и Вранско. С Букурещкия договор (1913г.) Сърбия получава Косово и Вардарска Македония. Разнебитена от итало-германското нападение през 1941г., Сърбия след освобождението и попада в съветска орбита, от която Тито успява да я отдели. Днес Сърбия образува несигурно съединение Югославия, заедно с Черна гора, която и създава грижи.
                                                    1885                        1913                    1942
1885 1913 1942

                                                                    1945                        Днес

1945 Today

[Начало]