ДРУГИ СЪРБОБРАТСКИ НАМЕРЕНИЯ


H.Дукич, архимандрит и преподавател в Богословията, изпраща до Министерството на външните работи свой план от 12 точки за разширяването на сръбската пропаганда (30.V.1883 г.).
Дипломатски архив - Дубровник, Политическо одельенье,
Ф. VII. Г 1/1883, П. Мо 782.


Тодор Станкович и Деспот Баджович изпращат на 25.1У.1885 г. предложение до министър-председателя Милутин Гарашинин за организиране на работата в Македония и Стара Сърбия:

Дипломатски архив - Дубровник, Политичко одельеньие., Ф. I - 9/1885 г.


Програма на дружеството „Сърбо-Македонци", приета на събрание в началото на август 1886 г. в Белград:

3а да се изтласка българското влияние от Македония и да се създаде сръбско и за да се запази народността на сърбо-македонския народ, необходимо е в Цариград да се основе дружество на сърбо-македонците. Задачата на това дружество ще бъде:
А. ПОЛИТИЧЕСКА ЧАСТ

Винаги да защитава интересите на Отоманската империя. Да повдигне църковния въпрос за отказване на македонците от българския екзарх; да се иска Охридската архиепископия, която ще бъде зависима от цариградския патриарх, а към Охридската архиепископия да се включат всички македонски епархии. Да се поддържа приятелство с цариградския патриарх - за да защитава и подпомага сръбските интереси, доколкото последните не са в противоречие с турското правителство. На македонския народ да му се вдъхва сръбски дух: да му се доказва, че не са българи, че с българите нямат вече никакви връзки, че българите са неприятели на македонския народ. Да взема предвид своите народностни особености, език и обичаи. Да развива най-енергична пропаганда за изгонването на българските владици и учители от Македония и на техните места да се довеждат владици и учители, родом от Македония и възпитани в сръбски дух.

Б. ФИЛОЛОГИЧЕСКА ЧАСТ


[Начало] [Назад