Патеричните разкази в българската средновековна литература

Светлина Николова

 

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЧНИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА В СВОДНИЯ ПАТЕРИК  [1]

 

 

 

418

 

 

 

 

419

 

 

 

420

 

 

 

[Previous]

[Back to Index]