Македония под сръбско иго, 1913-1941, Стоян Бояджиев

Политически процеси
 
 
През 1924 г. правителството на Люба Давидович дава амнистия. От затворите били освободени 18 000 македонски българи! При гледане на делото на студентите в Скопие (1927 г.) защитникът д-р Анте Павелин е направил достояние факта, че от 1919 до 1924 г. всички жители на Щип са минали през затвора, а 50 000 души в Македония са обвинени в политически престьпления.

По официални данни на самите власти, които притежаваме, само за една година (1927-1928 г.) са проведени 16 процеса със 171 обвиняеми. В този едногодишен период са издадени 9 смъртни присъди. Раздадени са по същото време 463 години затвор на 62 души.

Първо място заема процесът срещу македонските студенти, обвинени, че са членове на Македонската младежка тайна революционна организация (ММТРО). Арестувани са 20 души студенти и младежи на възраст от 21 до 27 години. Задържани са следните лица: Димитьр Гюзелев от Дойран, Борис Андреев от Велес, Щерю Боздов от Крушево, Димитър Чкатров от Прилеп, Харалампи Фукаров от Прилеп, Петьр х. Панзов от Щип, Борис Светиев от Битоля, Кирил Караджов от Щип, Кирил Кузманов от Прилеп, Мано Чунков от Щип, Благой Монев от Щип, Тодор Христов от Щип, Страхил Иванов от Щип, Йордан Сапунждиев от Скопие, Христо х. Кимов от Щип, Димитьр Нецев от Струмица, Иван Шопов от Гевгели.

Всички са били подложени на неистови мъчения, както е изнесено пред съда. Тодор Попйорданов от Кочани, когато узнал, че е дирен от полицията, представяйки си мъченията, които го очакват, се хвърлил под влака Белград-Земун.

Процесът имал много голям международен отзвук и показал на света, че младежта стои твърдо зад своя поробен народ. Привлечени били солидни адвокатски защитници, между които е и д-р Анте Павелич, бъдещият поглавник на независима Хърватска. Осъдени са 9 души на общо 90 години строг тъмничен затвор. След освобождаването мъ Благой Монев при една "справка" е убит от полицията в Щип.

Срещу д-р Асен Татарчев, лекар от гр. Ресен, и други 14 души в гр. Битоля бил заведен продес на 27.II.1928 г. Подсъдимите са свещеници, търговци и работници. Обвинението е, че са поддържали връзки с ВМРО. Осъдени са били д-р Асен Татарчев, Наум Начев, Христо Ангелков и Димитьр Гошев по на 5 години строг тъмничен затвор; Илия Ляпев, Тале Цветков, Христо Лазаров-Попето, Кръсте Ангелов и Иван Н. Гоцев - по на 5 години, а свещениците Софроний Андреев и Никола Андреев - по на 3 години. Допълнително Н. Начев и Д. Гошев получават още по 5 години, или общо по 11 години затвор.

На 3 юли 1926 г. в Битоля бива убит Спасой хаджи Попович, редактор на сръбския вестник "Южна звезда", издаван в същия град. Главен обвиняем бил 70-годишният Васил Николов Липитков с още 10 други души. Той е осъден на смърт, а другите - от 5 до 20 години затвор. При обжалването, противно на общоприетите правила в цял свят, на четирима от подсъдимите вместо затвор е наложено смъртно наказание. На 21 юни 1928 г. са разстреляни Васил Липитков, Фидан Мойсов, Ник. Абдурахманов, Павле Стоинов и Димитър Тодоров.

Във връзка с убийството на великия жупан генерал Драгишае Ковачевич, който разстрелял 29 души селяни в радовишкото село Гарван, е организиран масов процес на 5.III.1928 г. в Щип. Както е известно, атентатът е извършен от тройката Хипократ Развигоров, Илия Липинков и Благой Кралев. Първите двама загиват геройски, а третият е основният обвиняем.

Подсъдими са също Славчо Недков - не съобщил на властите, Илия Велков - дал хляб на един атентатор в къщата си. Среща с атентаторите са имали Стаменко Донев, Анастас Рашков; Донио Живадинов, Коле Делипетров, Трайчо Кунев, Мих. Барутчиев, Йордан Картънов, Ката Донева Нушева. На смърт са осъдени Благой Кралев, Дончо Живадинов, Коле Делипетров, Панчо Бърдаров. На затвор - Илия Велков - 60 години, Тр. Кунев - 20 години, Стаменко Донев и Георги Златков - 15 години, Анг. Стаменков, Ал. Рашков, Мих. Барутчиев - 12 години, Ката Нушева - 5 години, Янка Донева - 4 месеца, понеже у нея имало дрехи на един от атентаторите.
На 26 март 1928 г. в Скопие започва процес срещу Димитър Шалев, адвокат и бивш помощник кмет на Скопие, Христо Трайков - български народен представител, Тома Петров - студент, Борис Петров - негов брат, Милан х. Панзов, Георги Гьорчев и още 8 души, между които и две жени.

Всички са обвинени, че през 1923 г. са основали в Скопие и Велес организация на ВМРО и поддържали връзка с Иван Михайлов и ген. Протогеров. Обвинението се градяло единствено на "самопризнанията" на Славчо Мутафчиев. Шалев знаел, че ВМРО има организации в Скопие и Велес, а също така, че често отивал в България и поддьржал връзки с хора на Организацията. Осъдени са Милан х. Панзов - 10 години, и Георги Гьорчев - 5 години. Останалите са били оправдани.

На 14.V.1928 г. в Скопие започнал процесът на извършения на 19.ХI.1927 г. атентат по жп линия Скопие-Куманово. Всички 23 обвиняеми са селяни, живеещи около гара Александрова, където е станал атентатът. Обвинението е за съучастничество, тъй като тази нощ били стража и не положили достатъчно грижи, за да опазят линията. След като били в затвора 6 месеца, пребити от бой са осъдени, както следва: Стоил Здравков, пом.-кмет в с. Сушица - 10 години, Пандил Косев, Палад Кръстев, Митар Блажев и Коце Блажев - 8 години, Мито Марков и Исмаил Демиров - 3 години.
Като куриоз освен по-горе посочения процес може да се изтъкне и процесът, гледан на 22.I.1926 г. в Струмишкия окръжен съд, където белградският адвокат Миркович е молил съда при произнасяие на присъдата да има предвид, че главата на всяко семейство от с. Три води (Струмишко), е обвиняем и ако бъдат осъдени тези мъже, цялото село щяло да запустее. (В. "Политика", бр. 146 от 12.II.1926 г.)

Всички тези процеси са предшестваии и съпътствани от масови арести на селяни и граждани. През 1923-1928 г. са арестувани при масови акции, както следва: Брегалнишко - 400 души; Струмишко - 200 души; Кочановско и Щипско - 150 души; Струмишко и Валидовско - 250 души, и още други 100 души. Щипско - още 100 души допълнително през октомври, ноември и декември; Струмишко и Гевгелийско - 12 души; Кумановско - 50 души, Скопско - 50 души.

За цялото десетилетие (1918-1929 г.) във Вардарска Македоиии са арестувани, задържани и бити в затвора повече от 25 000 души.

Според Михаило Коюмджиевич, подпредседател на Скупщината, само до амнистията от 1924 г., дадена от правителството на Люба Давидович, са били задържани, осъдени и престояли в затворите 18 000 души.

Издаваните присъди от сръбските съдилища нямали нищо общо с безпристрастност и обективност. Те се диктували от военните власти в съответния град и са в грубо нарушение с основните принципи на правото. Осъждани са например малолетни на смърт. Така в процеса по убийството на родоотстьпника Стоян Мишев от Щип, сьздателят на "Удружение против бугарских бандита", от който пропищява цяла Македоиии, подсъдимият Кирчо Григоров е 19-годишен. А в процеса срещу 47 селяни от селата Куклин, Три води, Муртино и Сушино съдът осъжда 44 души, понеже не са могли да докажат своята невинност (в. "Политика", бр. 146 от 12.II.1926 г.)

Още по-фрапантен е случаят, когато Скопският съд като апелативна инстанция, без да има прокураторски протест по процеса за убийството на редактора на сръбския вестник "Южна звезда" Спасои Попович, променя наказанието на четиримата осъдени от 20 години на смърт. Това грубо закононарушение бива потвърдено и от Касационния съд в Белград и присъдите са изпълнени!

В много случаи органите на властта, недоволни от съдебните присъди, са издавали свои допълнителни присъди върху затворниците, изтърпяващи наказанието си. Така Косаре Развигоров, брат на един от атентаторите срещу генерал Ковачевич (октомври 1928 г.), е бил заклан в килията си от пазачите в затвора. По едно чудо осъденият Димитьр Чкатров е успял да осуети опита да бъде убит в килията си.

Няма да се спираме върху същината на сръбските съдии и тяхната пълна готовност да изпълняват нарежданията, давани им от жупаните - кого и на колко да осъдят. Всички тези процеси са игра, в които присъдите са изработвани предварителио и съдът има предназначение да им придаде формална юридическа стойност. Имаме достатъчно житейски опит от правораздаването на "народните съдилища" от тоталитарно време...
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]