Македония под сръбско иго, 1913-1941, Стоян Бояджиев

Политически убийства
 
 
Избиването на видни и проявени българи в Македония е официална сръбска държавна политика. Още с първоначалното си настаняване в Македония (ноември 1912 г. - март 1913 г.) сръбските власти организират редица убийства на видни дейци и войводи на ВМОРО.

Убити са следните войводи - битолският войвода Петър Облачето, леринският войвода Кръстю Леонтев, ресенският войвода Кръстю Трайков, кичевският войвода Стефан Атанасов, охридският войвода Лешански, прилепският учител и революционен деец Анастас Лютвиев и др.

Убийството на Анастас Лютвиев става на 5.XII.1912 г., когато по случай рождения ден на сръбския престолонаследник официалните сръбски власти поканват на банкет и някои по-видни прилепски граждани. След тостове за сръбската войска и княз, Анастас Лютвиев вдигнал тост в чест на българската войска и цар. След няколко минути 3 сръбски офицери поканват Лютвиев да излезе от банкетната зала. Навън го удушават и изгарят в една фурна.

За да сплашат населението в Битоля, на 17 юни 1913 г. е избито цялото семейство Стамболджиеви (8 души), като труповете биват поставени всред града. Същия ден са избити българските първенци Никола Кузев, Вангел Църномаров, Илия Йосифов и Петър Стойков.

През юни 1913 г. избухва т.нар. Тиквешко въстание. Това е първият бунт срещу сръбската власт. Центьр са Неготино и Кавадарци. Потушаването му е извършено с небивала жестокост. В Кавадарци са убити от редовната сръбска армия 363 души, в Неготино - 230, а в с. Ваташа - 40. Започнал повсеместен терор и масови арести. В Битоля са задържани над 1000 души (вж. "Карнегиева анкета", стр. 107).

След като са били заставени да подпишат декларации, че са сърби, биват освободени на 20 юли 1913 г. По същия начин и със същата цел в Ресен са арестувани 500 души, в Прилеп - 16, в Скопие и селата - 500, в Тетово - 200, в Куманово - 400, в Крива Паланка - 100. Всички са жестоко изтезавани, а някои от тях, които не могли да вървят, конвоирани до участьците, са избити по пътя (вж. "Карнегиева анкета", стр. 100).

Върховното командване на сръбската войска с цел да тероризира населението създава т.нар. "кръстасващи отряди", съставени от сръбски чети, действали в Македония преди това. Всеки отряд се състоял от 8-10 чети. Най-проявени били командваните от ренегата Йован Бабунски и капитан Владимир Ковачевич.

"Терористични сръбски чети нахлуват по селата, те имат пълна свобода да действуват, както намерят за добре, тероризират, ограбват, избиват селяните и ги посърбяват, при което си служат с всякакви насилия."
(Вж. "Карнегиева анкета", стр. 102).


Като естествена реакция и в самозащита избухнало т.нар. Охридско въстание. Това въстание обхванало Дебърско, Струмишко и Охридско. В него действали заедно българи и албанци. За потушаването му били мобилизирани от сръбското военно командуване допълнителни части и съставът им достигнал близо 100 000 души.

Сърбите се оказали невиждани варвари при потушаването на въстанието. Изгорени изцяло са били в Охридска околия над 30 села, а между Дебър, Гостивар и Охрид - около 180 села. Още щом като влезли в Охрид, задържали 40 най-видни граждани и ги избесили по улиците. По всички села са събирани селяни и на мегданите те биват разстрелвани с картечници.

Само в Охрид са убити всички свещеници, 5 учители, 150 българи, стотици турци и албанци. Стотици са отведени в Битоля и осъдени по на 10 години затвор. Броят на жертвите е неуточнен. Известни са само имената на двеста души българи, убити в града и околията. В Дебър загиват над 300 въоръжени въстаници, а хиляди жители са избити. Над 55 села са ограбени, опожарени и обезлюдени. Над 30 000 души албанско и българско население от Дебър и Дебърско избягало в Албания (вж. "Карнегиева анкета", стр. 116).

Политическите убийства в Македония под сръбско иго са включени в самата система на управление и са неразделна част от управлението на сръбската администрация. На прицел са по-видните и будни българи, съпротивляващи се на посърбяването. За период от 10 години (1919-1929 г.) са убити над 1400 по-изявени граждани и селяни.

По-масови акции на избивания стават, както следва:

1. През 1919 г. контрачетниците на ренегата и национален предател Бабунски вилнеят в Тиквешко, Велешко и Брегалнишко.

2. През 1922 г. - избивания в Кратовско и Кочанско.

3. През 1923 г. - избивания в Щинско, Кочанско, Радовишко и Струмишко.
Тази година се запомня с избиването в с. Гарван, Радовишко, на 3 март, ръководено от самия щипски велик жупан Добрица Маткович. С картечници били избити събраните 28 селяни, между които и четири непълнолетни момчета. Митко Здравев (19 г.), Константин Здравев (18 г.), Атанас Колев (13 г.) и Моне Василев (12 г.).

4. През 1925 г. - избивания в Кочанско, Кратовско и Щипско.

5. През 1927 г. - избивания в цяла Македония - над 270 души, а само в Брегалнишко - над 160 души. Опожарени си 14 села и над 100 други отделни къщи. Връхна точка на политическите убийства става в периода октомири 1927 - октомври 1928 г. Избиванията започват с убийството на 31.Х.1927 г. в Щип на Мише Гаврилов и сина му Христо - баща и брат на вожда на ВМРО Иван Михайлов.

В същия този едногодишен период загинали и следните по-изтъкнати македонски българи:

1. К. Развигоров, брат на Хипократ Развигоров. Задържан в затвора в Щип и там заклан. Както е известно, Хипократ Развигоров, внук на големия македонски революционер Мише Развигоров, се е самоубил с бомба след 20-часова борба с огромна сръбска потеря, след извършения от него, Илия Милинков и Благой Кралев атентат срещу генерал Ковачевич.

2. Двамата братя Пано и Лазо Кралеви от с. Неокази, Кратовско.

3. Георги Ангюшев от Неготин.

4. Лазар Бунев, войник от санитарния полк в Битоля, е изведен от казармата и убит. Той е брат на Мара Бунева. Националната героиня Мара Бунева на 13.I.1928 г. убива посред бял ден в Скопие юрисконсулта на жупанството Велимир Прелич, ръководител на изтезанията над македонски студенти в известния студентски процес.
Мара Бунева се самоубива веднага след възмездната акция срещу Прелич.

5. На 31.I.1928 г. в Тетово е убит още един роднина на Мара Бунева. Това е младият адвокат Борис Андреев.

6. Видният скопски гражданин аптекарят Милан Генов бил убит на 15.II.1928 г. В неговия дом са гостували цар Фердинанд и престолонаследникът принц Борис III, както и генерал Протогеров.

7. Пано Лилинков, 70-годишен от Щип, баща на революционера Илия Лилинков.

8. Свещеник Алексо Петров от църквата "Св. Николе" - убит на 19.III.1928 г.

9. Кирил Кр. Ципушев, студент от Радовиш.

10. Иван Бояджиев от Прилеп, убит на 31.III.1928 г. пред очите на наблюдаващ униформен полицай.

11. Арсений Леков от с. Б. бърдо, жена му и сина му - февруари 1928 г.

12. Георги Николов, кмет на Кичево - 3.IV.1928 г.

13. Ката и Петър Георгиеви и двегодишният им син Стоян Георгиев - 2.III.1928 г. от с. Добри лаки.

14. Благой Монев, студент от Щип, отвлечен през нощта от дома му от сръбска полиция.

15. Митко Домозетов, студент от Щип, осъден на затвор, убит при инсцениран "опит за бягство".

16. Траян Иванов Лакавички от с. Чифлик, Щипско, прославен войвода.

17. Шарен Амно от с. Дулица, Царевоселско, прославен комита.

Това са имена на известни македонски жители, избити само в период от 1 година, за които има данни.

Броят на неизвестните убийства обаче е неуточнен. За него може само да се съди от факта, че след атентата срещу генерал Ковачевич, октомври 1927 г., до края на март 1928 г. в продължение на 6 месеца само в Щипско са били убити 143 души от сръбските държавни банди, жандармерия и контрачетници.

Избиването на хората става по т.нар. "църни списъци", изработвани от разни сръбски полуофициални организации като "Народна отбрана", "Ориуна", "СРНАО" и др. В Скопие е действал един таен комитет-съд - с председател директора на народната банка Васович. В него влизат като членове бившият кмет Хаджиристич и сътрудникът на в. "Политика" Граовец. Те посочвали кои следва да бъдат убити.

В Щип е действал такъв таен съд с председател великия жупан Добрица Маткович. Негови помощници били председателят на щипската община Михайло Каламатиевич и подполковник Странякович. Последният е признал това пред Михайло Апостолски, както и факта, че под негово ръководство са осъдени на смърт и убити повече от 100 лица (вж. Михайло Аностолски "Великобулгарске претензие"..., Белград 1978 г., стр. 74).

До 1928 г. в Щищ и околията през арести и затвори са минали повече от 25 000 души, а в цяла Вардарска Македония в същия този период са убити 14 000 души.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]