Сборникъ РОДИНА. Издание на българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ

Книга първа (1937—1938)

 

III. НАРОДОУЧЕНЪ ОТДѢЛЪ

 

2. НОСИЯ.

 

 

Типична носия на българи мохамедани отъ горното течение на Арда

Типична носия на българи мохамедани отъ горното течение на Арда.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]