Сборникъ РОДИНА. Издание на българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ

Книга първа (1937—1938)

 

III. НАРОДОУЧЕНЪ ОТДѢЛЪ

 

1. АРХИТЕКТУРА.

 

 

Типъ кѫща на родопски българи мохамедани. Предната, низка постройка е гостоприемна (селямлъкъ). Тамъ има и винаги отворена стая (ачикъ одая) за пренощуване на случайни пѫтници и бедни

Типъ кѫща на родопски българи мохамедани. Предната, низка постройка е гостоприемна (селямлъкъ). Тамъ има и винаги отворена стая (ачикъ одая) за пренощуване на случайни пѫтници и бедни.

 

 

118

 

Вѫтрешность на българо-мохамеданска кѫща

Вѫтрешность на българо-мохамеданска кѫща.

 

Преддверие къмъ „коъшкъ”

Преддверие къмъ „коъшкъ”.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]