Сборникъ РОДИНА. Издание на българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ

Книга първа (1937—1938)

 

I. ЛѢТОПИСНИ БЕЛЕЖКИ

 

 

4. ПОСВЕЩЕНИЕ.

На Бинка С.

 

На робството сетнята сѣнка

се губи катъ снѣжния слой,

и тежката приказна дрѣмка

отвлѣче разпѣненъ порой.

 

            За своя езикъ и родина,

            предъ лъскавъ надвесенъ кинжалъ,

            ти жертвува свѣтъ и светиня —

            лице задъ яшмака прибра.

 

Но . . . дето е нѣкога текло,

ще текне пакъ буйна вода —

и туй, що не се е дорекло,

на устни разцъвва сега.

 

                        __   __   __

            На робството сетнята сѣнка

            редѣе подъ рой свѣтлина,

            и тежката приказна дрѣмка

            е сънь следъ изчезнала тма!..

 

Галина В.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]