Рамон Мунтанер. Хроника

Росица Панова (прев.)

 

Рамон Мунтанер. Хроника

 

Росица Панова (преводач)

 

Под редакцията на Иван Божилов

Издателство Наука и изкуство

София, 1994

 

 

Редакционна колегия поредицата „Световно историческо наследство":

Александър Фол, Анна Николова, Богдан Богданов, Бора Беливанова, Васил Гюзелев, Василка Тъпкова-Заимова, Вера Мутафчиева, Георги Михайлов, Иван Божилов, Илчо Димитров, Йордан Пеев, Крумка Шарова, Маргарита Тачева, Христо Данов

 

Специализирана редколегия Средновековни историци:

Василка Тъпкова-Заимова, Васил Гюзелев, Иван Божилов Йордан Пеев, Цветана Георгиева

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР — Иван Божилов 7

РАМОН МУНТАНЕР. НЕГОВОТО ВРЕМЕ И НЕГОВАТА „ХРОНИКА" — Росица Панова 15

ЕКСПЕДИЦИЯТА НА КАТАЛОНЦИТЕ НА ИЗТОК 37

 

БЕЛЕЖКИ 101

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И СЪКРАЩЕНИЯ 119

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА 121

ПОКАЗАЛЕЦ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА 124

 

На корицата: изображение на крал Жауме в каталонски ръкопис

 

 


 

ХРОНИКА (Експедицията на каталонците на Изток)

Испанска

 

Първо издание

 

Преводач РОСИЦА ПАНОВА

Редактори ИВАН БОЖИЛОВ, СТЕФАН САВОВ

Редактор на издателството ЦВЕТАНКА СОКОЛОВА

Художник НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ

Художествен редактор ТОТКО КЬОСЕМАРЛИЕВ

Технически редактор СТЕЛА ТОМЧЕВА

Коректор КРЕМЕНА БОЙНОВА

 

Дадена за набор на 20.IХ.1993 г. Подписана за печат на 22.ХII.1993 г.

Излязла от печат през март 1994 г. Формат 16/60/90

Печатни коли 8 Издателски коли 8

 

НАУКА И ИЗКУСТВО София

Предпечатна подготовка „ИСМ Ко" София

"Полипринт" Враца

 

[Back to Index]