Рамон Мунтанер. Хроника

Росица Панова (прев.)

 

 

- Показалец на личните имена
- Показалец на географските имена

 

 

        ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА [*]

 

Александър (Алегзандри), крал на Македония — 214.

Алфонс (Алфонсо) Фредерик, син на краля на Сицилия Фредерик III — 243, 244.

Ангел (Анжел), господар на Влахия — 240, 242.

Андреа Мореско (Андриол Мориск) — 227.

Андроник (Андронико), император на Константинопол — 199, 202, 203, 204, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 219, 221, 223, 224, 226, 227, 240, 241, 244.

Андроник Асен, син на Йоан III Асен — 204, 208, 212, 213.

Антонио (Антони) Боканегра — 227.

Антонио Спинола (Антони Спиндола) — 227.

Арджентина Спинола, дъщеря на Обичино Спинола — 227.

Арнау Миро (Арнау Миро) — 226.

 

Бащата на граф дьо Бриеи, вж. Юг дьо Лузниян.

Бащата на дука на Атина, вж. Гийом дьо ла Рош.

Бенедето Закария (Бонето Жакерия) — 234.

Беренге д'Ентенса (Беренге д'Ентенса) — 194, 198, 199, 200, 211, 212, 215, 216, 218, 225, 228, 229, 230, 331, 232, 233, 236.

Беренге де Монтроч (Беренге де Монтроч) — 194.

Беренге Самунтада (Беренге Самунтада) — 194.

Бернат де Вентайола (Бернат де Вентайола) 220, 226.

Бернат Естаньол (Бернат Естаньол) — 242, 243.

Бернат де Рокафорт (Бернат де Рокафорт) — 199, 200, 206, 207, 215, 220, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 239.

Бернат де Роудор (Бернат де Роудор) — 215.

Бернат Ферер (Бернат Ферер) — 221.

Бланка (Бланка) — кралица на Арагон — 198.

Бласко (Бласко) — 194, 195, 198.

Бонифаций, папа— 197.

Бонифачо ди Верона (Бонифаси де Верона) — 237, 240, 243, 244.

Братът на императора на Загора, вж. Теодор Светослав.

Братята на съпругата на Роже де Флор, вж. Михаил Асен и Андроник Асен.

 

Васил (Васаль) — 194.

Велик дук, вж. Роже де Флор.

 

Гарсия Гомис Палазин (Гарсия Гомис Палазин) — 235.

Ги I дьо ла Рош, дук на Брабант — 244.

Ги II дьо ла Рош, дук на Атина — 214, 222, 232, 235, 237, 238, 240, 243, 244.

Гийом дьо ла Рош, баща на дука на Атина — 244.

Гилем де Белвер (Гильем де Белвеер) — 226.

 

 

*. Показалецът съдържа всички лица, споменати в „Хрониката" на Рамон Мунтанер, включително и тези, чии го имена не са посочени от автора, но са идентифицирани; цифрата показва номера на главата, където се споменава лицето; в скоби името е дадено така, както е написано от Мунтанер.

 

121

 

 

Гилем Галсеран (Гильем Галсеран)— 194, 195, 198.

Гилем Перис де Кадцес (Гильем Перис де Калдес) — 215, 220.

Гилем Рамон де Монкада (Гильем Рамон де Монкада) — 198.

Гилем де Тоус (Гильем де Тоус) — 220.

Гилеми де Сискар (Гильеми де Сискар) — 215, 216, 219.

Гиргон (Жиргон, Жирган) — 215, 226.

Господарят на Салона, вж. Тома III дьо Стромонкур.

Готие I дьо Бриен, граф дьо Бриен — 240, 243, 244.

Граф дьо Бриен (де Бренда), вж. Готие дьо Бриен.

 

Далмау Сенан (Далмау Сенан) — 232.

Далмау де Сент Марти (Далмау де Сент Марти) — 232, 239.

Деспотьт на Арта, вж. Тома Ангел Комнин.

Джовани Куерини (Жоан Корнн) — 235, 236, 237.

Дук на Атина, вж. Ги II дьо ла Рош.

Дук де Брабант, вж. Ги I дьо ла Рош.

Дъщерята на Бонифачо ди Верона, вж. Марула ди Верона.

Дъщеря на Обичино Спинола, вж. Арджентина Спинола.

 

Елеонор (Елионор), съпруга на Фредерик III Сицилийски — 198, 200.

Ескилаш нли Угет д'Ампуриас (Ескилаш или Угег д'Емпуриас) — 194, 198.

Ешемен д'Алберо (Ешемен д'Алберо) — 215, 220.

Ешивере де Жоза (Ешивере де Жоза) — 195.

 

Жакме Деслалау (Жакме Деспалау) — 232.

Жан дьо Мезн (Жан де Мези) — 235, 237.

Жауме II, крал на Арагон — 203, 219, 220, 227, 229, 238, 243, 244.

Жауме II, крал на Майорка — 230, 238, 244.

Жисберт Алкер (Жисберт Алкер) — 215.

Жоан Мунтанер (Жоан Мунтанер) — 234.

Жоао Перис (Жоан Перис) — 215.

 

Императорът на Загора, вж. Йоан III Асен, Михаил Асен, Андроник Асен, Теодор Светослав.

Императорът на Константинопол, вж. Андроник, император на Константинопол.

Инфантьт Феран, вж. Феран.

Ирина, сестра на императора и тъща на Роже де Флор — 203, 204, 210, 212, 213.

 

Йоан III Асен, император на Загора — 199, 208.

 

Кесар, вж. Роже де Флор.

Князът на Морея, вж. Филип Тарентски.

Князът на Чефалу, вж. Филип Тарентски.

Конрадин (Корали) — 194.

Корадо Ланча (Корал Лянса) — 198.

Корберан д'Апет (Корберан д'Апет) — 199, 200, 206, 207.

Кралят на Арагон, вж. Жауме II, крал на Арагон; Пере II, крал на Арагон.

Кралят на Майорка, вж. Жауме II, крал на Майорка.

Кралят на Сицилия, вж. Фредерик III, крал на Сицилия.

Кралят на Франция, вж. Филип IV, крал на Франция.

Кристофоро Джорджо (Кристовол Жорди) — 224.

Манфред (Манфре), снн на Фридрих II Хохенщауфен — 194.

Манфре (Манфре), снн на Фредерик III Сицилийски — 242, 243.

Мария (Мария), съпруга на Роже де Флор — 199, 202, 203, 204, 206, 208, 210, 212, 213.

Марко Миното (Марко Миньот) — 235.

Мартин (Марти) де Логран (Марти(н) де Логран) — 199, 200.

Марула ди Верона, дъщеря на Бонифачо ди Верона — 243, 244.

Матео да Термини (Матеу де Терменс) — 198.

Мелик (Мелик) — 215, 228.

Михаил Асен, син на Йоан III Асен и брат на съпругата на Роже де Флор — 204, 208, 212, 213.

Михаил (Микели), син и съимператор на Андроник II Палеолог — 199, 202, 203, 213, 214, 215, 220, 221.

 

Обичино Спинола (Опнзин Спиндола) — 227.

 

122

 

 

Папата, вж. Бонифаций VIII.

Пере (Пере) II, крал на Арагон — 197, 198, 229.

Пере де Рибалта (Пере де Рибалта) — 238.

Пере Соливера (Пере Соливера) — 229.

Перик де На Клара (Перик де На Клара) — 221.

Перо Лопис (Перо Лопис) — 216.

Племенници на императора, вж. Михаил Асен и Андроник Асен.

По-малкият син на императора, вж. Теодор Палеолог.

 

Рамон Алкер (Рамон Алкер) — 215.

Рамон Мунтанер (Рамон Мунтанер) — 199, 206, 207, 213, 215, 217, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 233, 234, 236, 237, 238, 244.

Рамон де Тоус (Рамон де Тоус) — 215.

Риамбау дес Фар (Риамбау дес Фар) — 238.

Рихард де Флор (Ричард де Флор) — 194.

Робер (Роберт), дук на Калабрия и крал на Неапол — 194, 195, 196, 197, 238, 239, 240.

Роже де Флор (Роже де Флор) — 194, 196, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 222, 225, 228, 230.

Роже Деслаур (Роже дел Лаур) — 240.

Роже де ла Масина (Роже де ла Масина) — 194.

Росо да Финале (Росо де Финар) — 238.

 

Санча, съпруга на крал Робер и сестра на Феран де Майорка — 238.

Санчо Арагонски (Санчо д'Арагон) — 198.

Сестрата на императора и тъща на Роже де Флор, вж. Ирина.

Симон де Валгорнера (Симон де Вальгорнера) — 197.

Синът на Роже де Флор и Мария Асенина — 213.

Съпругата на крал Робер, вж. Санча.

Съпругата на великия дук, вж. Мария.

 

Теодор Палеолог, по-малкият син на императора — 227.

Теодор Светослав, император на Загора — 208, 226.

Тибо дьо Сепоа (Тибауд де Сипойс) — 235, 236, 237, 239.

Тичино Закария (Тези Жакерия) — 234, 235.

Тичино Дория (Тизи д'Ория) — 194.

Тома Ангел Комнин, деспот на Арта — 240, 242.

 

Умберт де Рокафорт (Умберт де Рокафорт) — 232, 239.

 

Феран (Ферандо), син на краля на Майорка Жауме II — 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238.

Феран д'Аунес (Феран д'Аунес) — 199, 200, 203, 207, 213, 216.

Феран Гори(н) (Феран Гори(н) — 215, 220.

Феран Шеменис д'Аренос (Феран Шеменис, Шименис, Ешеменис д'Аренос) — 199, 200, 222, 223, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233.

Филип IV, крал на Франция — 229, 238, 244.

Филип Тарентски, княз на Чефалу — 198; и княз на Морея — 242.

Фредерик III, крал на Сицилия — 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 219, 220, 227, 230, 233, 237, 242, 243, 244.

Фридрих (Фредерик) II Хохенщауфен, император на Свещената римска империя — 194.

 

Чичо на братята на съпругата на Роже де Флор, вж. Теодор Светослав.

 

Шарл (Карлес) И, крал на Неапол — 194, 197, 198, 199, 238.

Шарл (мисер Карлес де Фраиса) — 197, 198, 235, 236, 238.

 

Юг дьо Лузинян, баща на граф дьо Бриен — 240.

 

Яков де Флор (Жакомо де Флор) — 194.

 

 

 

        ПОКАЗАЛЕЦ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА [*]

 

Аверса (Аверс) — 239.

Авола (Вола) — 194.

Адерно, Адрано (Адерно) — 195.

Адрамитион (Ендремит) — 214.

Адрамитион (Ендремит) — 214.

Адрианопол (Андринопол) — 214, 215, 220, 226, 228, 233.

Акра (Акре) — 194.

Алмирос (Алмиро) — 235.

Алтолок (Алтолок) — 206, 207.

Амендола (Амандолеа) — 194.

Ампурдан (Ампорда) — 242.

Анатолия (Натоли, Наталин) — 203, 205, 207, 209, 212, 213, 228, 241.

Анеа (Ания) — 206, 207, 208.

Априс (Апро) — 221.

Апулия (Поля) — 194, 241.

Арагон (Араго, Арагон) — 197, 198. 207, 215, 219, 220, 227, 229, 236, 238, 243, 244.

Армения (Арминия) — 207.

Арга (Арка, Арта) — 240, 242.

Аргтаки (Артаки, Атарки) — 203, 205, 214, 215, 222.

Атина (Атенес) — 214, 222, 232, 235, 237, 240, 241, 242, 243, 244

Аугуста (Агоста) — 194, 240.

Ачиреале (Жаис) — 195.

 

Барселона (Барселона) — 194, 214, 229, 232, 243.

Берберия (Барбария) — 194.

Бока д'Авер (Бока д'Авер) — 202, 209, 214, 223, 231, 232, 241.

Брабант (Брайман) — 244.

Бриндизи (Брандис) — 194, 238, 244.

Бург (Бург) — 195.

 

Венеция (Венесия) — 216, 237, 239, 243, 244.

Верона (Верона) — 237, 240, 243, 244.

Влахия (Влакия) — 240, 242.

 

Галиполи (Гапнпол) — 209, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 241.

Ганос (Гано) — 215, 218.

Генуа (Женова) — 194, 216, 218, 227, 229, 234, 241.

Германия (Алемания) — 194.

Голямо море (Мар Мажор) — 218, 225.

 

 

*. В показалеца са включени имената на селища, крепости и други географски обекти, споменати в „Хрониката", като на първо място стоят имената в техния нормализиран вия а на второ — на оригиналния език; с цифра е посочена главата, където се среща всяко име.

 

124

 

 

Джераче (Жиращ) — 194.

 

Ефес (Ефезо, Ефесо) — 206, 207. 234.

 

Желязна врага (Порта дел Фере) — 207.

 

Загора (Лаутсара) — 199, 208, 210, 226.

 

Идрия (Сидра) — 238.

Изток (Левант) — 226.

Испания (Еспаня) — 194, 211.

 

Калабрия (Калабрия) — 194, 195, 197, 198, 200, 238, 239, 241, 243.

Капана (Калана) — 194.

Калтабелота (Каптабелот) — 198.

Касандрия (Касерандрия) — 233, 240.

Касгельо д'Ампуриас (Кастельо д'Емпуриас) — 215.

Кастилионе (Кастельо) — 195.

Кастронуово (Кастроноу) — 238.

Каталония (Каталуня) — 194, 198, 215, 220, 229, 236, 243.

Катания (Кагания) — 194, 195, 196, 197, 198.

Катона (Гатуна) — 195.

Кипър (Шипре) — 206.

Кларенца (Кларенса) — 238, 244.

Коблиуре (Коплиуре) — 238.

Коло (Алкол) — 229.

Константинопол (Контастинобле) — 199, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 233, 241.

Корон (Корон) — 238.

Корфу (Курфо) — 238.

Куалио (Гуатльес) — 238.

 

Лампсак (Пасакия) — 209.

Ленгини (Ленти) — 194.

Лерида (Льеида) — 214.

Леука (Леукес) — 238.

Ломбардия (Льомбардия) — 227, 244.

Льобрегат (Льобрегат) — 215, 220.

 

Магнезия (Магйезия) — 205.

Мадитос (Медито, Мадито) — 209, 223, 230, 231.

Майорка (Мальорка) — 227, 230, 236, 238, 244.

Македония (Маседония) — 209, 223, 230, 231.

Малеа (Малеа) — 238.

Малта (Малта) — 194.

Мармара (Мармора) — 215.

Марсилия (Марселя) — 194.

Матагрифон (Матагрифо) — 238.

Матагрифоне (Матагрифо) — 195.

Мегариси (Мергарнш, Мегареч) — 209, 229, 230.

Месина (Месина) — 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 238.

Месински проток (Бока де Фар) — 196.

Милацо (Миляс) — 195.

Митилини (Метли) — 219.

Модон (Мето) — 238.

Монемвазия (Малвазня) — 199 , 202 , 238.

Монтепелегрино (Мунтперегри) — 194.

Монфера (Монферат) — 227.

Монфорте (Монфорт) — 195.

Морея (Морея) — 222, 240, 242, 244.

Мота (Мота) — 194.

 

Неапол (Наполс) 197, 238, 239.

Негропонт (Негрепонт) — 233, 235, 236, 237, 238, 240, 243, 244.

 

125

 

 

Нимфей (Нифс) — 205.

Нова (Нова) — 229, 230.

 

Отвъдморска земя (Олтрамар) — 194, 199, 244.

Отранто (Отранто) — 194.

 

Палермо (Палерм) — 196, 200.

Панион (Панидо) — 215, 218, 222, 223.

Патерно (Патерно) — 195.

Пендатило (Пендедатил) — 194.

Пера (Пера) 202, 218.

Пералада (Пералада) — 197.

Пиаца (Пласа) — 194.

Пиза (Пиза) — 194, 216.

Потамия (Потемо) — 209.

Прованс (Проенса) — 194.

 

Реджо (Режо) — 194.

Рим (Рома) — 194, 219, 220, 244.

Родосто (Родристо, Родисто) — 215, 217, 222, 223.

Рокамадоре (Рокамадор) — 195.

Романия (Романия) — 199, 211, 212, 213, 214, 215, 221, 225, 227, 228, 229, 230, 235, 237, 244.

Русийон (Росельо) — 240.

 

Салона (Сола) — 240.

Сант Анджело (Сант Анжел) — 238.

Санта Агата (Санта Агата) — 194.

Сапиенца (Сапиенсия) — 238.

Сент Омер (Сант Омер) — 235.

Сестос (Систо) — 209.

Сиракуза (Сарагоса)— 194, 196.

Сицилия (Сисилия) — 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 219, 220, 227, 230, 233, 236, 237, 240, 242, 243, 244.

Скопелос (Ескрофол) — 235.

Смирна (Есмира) — 206.

Солун (Салоник) — 224, 228, 230, 231, 233.

Специя (Сетепозе) — 238.

Стения (Естениайре) — 225.

 

Таранто (Таранто) — 238.

Тасос (Тащ) — 233, 234, 235.

Тенедос (Теиедо) — 214.

Теолоко (Теолоко) — 207.

Термини (Терменс) — 197.

Тива (Естивес) — 235, 237, 240, 244.

Тир (Тира) — 205, 206, 207.

Трапани (Трапена) — 194, 195.

Троя (Троя) — 214.

 

Филаделфия (Филаделфия) — 205.

Фокея (Фуля) — 234.

Франция (Франса) — 198, 229, 235, 238, 244.

 

Хексамилион (Егзамилия) — 209.

Хераклея (Рекрея) — 215, 218.

Хиос (Шну) — 203, 206.

Христопол (Кристофол) — 228, 231, 232, 233.

 

Чезаро (Тсеро) — 195

Чефалу (Шифало) — 198.

 

Шака (Шака) — 196, 197, 198.

 

[Previous]

[Back to Index]