Българската народност на Балканите – опит за исторически, демографски и антропогеографски обзор
 

Румен Иванов

 

Регионална Библиотека „Христо Смирненски“ - Хасково
2019

 

(Само съдържание)

Съдържание:
 

    Предговор . . . . . . . 3
Произход на народа българи . . . . . . . 5
Обхват на българското етническо землище . . . . . . . 97
Демография на българския етнос . . . . . . . 187
Разселвания на българите . . . . . . . 254
Етнос, нация, идентичност . . . . . . . 425

 

[Back to Main Page]