.
Принос към историята на Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация (градивен период) за времето 1900-1903 год.
.
Н. П. Русински
Декларацията е четена на 25 март 1902 год. Отвореното писмо си носи датата.
Ще издадем още неколко брошурки и по конгреса в Смилово, от 17 VI до 25 с. м. 1903 год.


Ние даваме откъслеци от книгата ми „Спомени" от Охридско-Стружкия революционен район, не от маловажност на пропуснатия материал, а напротив, там е градивния материал, за който говоря в увода на настоящата брошурка: Декларация пред придружаващите ме четници. Направените извлечения от книгата ми взети като по-групиран материал за една брошурка, която ще ми ангажира по-малко средства и ще ме улесни за издаването на целата ми книга за Охридско-Стружкия революционен район.

Моля господа читателите да ме подпомогнат, купувайки настоящата брощурка, за да издам целата книга.

С почит: Н. П. Русински
(бивш организатор и войвода в 11 революционен окръг — Битоля).

Съдържание

1. Страници из моя дневник
2. Декларация към четниците ми
3. Отворено писмо до битолския Валия
4. Организация на жените в гр. Охрид


[Back to Main Page]  Материалът е обработен и любезно предоставен от "Работно ателие за македонска история"