.
Духовните качества на македонските българи
.
Георги Трайчев, учител в ІV Соф. прогимназия  (Македонска библиотека № 7 София-Печатница “Родопи” Т. Клисаров-1928)
 
Съдържание

1. Предговор
2. Какво са дали македонците на българското племе
3. Данни от по-ново време
4. Мнения на наши и чужди учени за духовните качества на македонските българи
5. Причини за изтъкнатите качества на македонските българи


[Back to Main Page]  Материалът е обработен и любезно предоставен от "Работно ателие за македонска история"