Духовните качества на македонските българи
Георги Трайчев
 
 
Съдържание
 

І. Предговор. (3-4 страница).
ІІ. Какво са дали македонците на българското племе. (5-14).
ІІІ. Данни от по-ново време. (14-22).
ІV. Мнения на наши и чужди учени за духовните качества на македонските българи. (22-28).
V. Причини за изтъкнатите качества на македонските българи. (28-31).


[Next]
[Back to Index]