Духовните качества на македонските българи
Георги Трайчев
 
ПРЕДГОВОР
 

Сърби, гърци и техните приятели твърдят, че ний, македонците, сме „разбойници" на Балканите без всекаква култура и че македонската емиграция в България брои само няколко хиляди души, все еснаф хора ! Трети пък чужденци, невежи или заинтересовани личности говорят, че, ако на македонците се даде самоуправление, ще имаме една втора  Албания.

За да разберат нашите врази и заинтересованите чужденци, кои са и какви са македонците, събрах по-важни доказателства от наши и чужди учени и от мои лични наблюдения, които говорят за духовните заложби на македонските българи.

Днес, когато македонския въпрос отново е завладел общественото мнение у нас и в чужбина и когато той утре ще се сложи и на зелената маса из разните дипломатически канцеларии, появата на бял свет на подобна книжка, която би послужила дори само като една справочна, намирам за навременно.

Г. Трайчев


[Previous] [Next]
[Back to Index]