Борбите на македонския народ за освобождение
Д. Влахов
 
( Предговор )
 

Македония, по своето географическо положение, представлява една от най-интересните страни на Балканите. Заобиколена на изток с Родопите, на север и северо изток с планините Рила, Осогово, Скопска Черна-Гора и Шар, на запад с планините Кораб и Бигла и на юг с планините Пинд, Олимп, реката Бистрица и Егейското море, тя представлява едно географическо цело. Същевременно тя представлява и едно икономическо цело. Земята й е плодородна и най-разнообразни култури виреят на македонска почва. Македонския народ е трудолюбив, енергичен, упорит в работата си; той се отличава с своите природни качества — той е интелигентен, каквато и да е неговата народност. Етнографически в Македония живеят различни народности, които са свързани по между си с общи политически и икономически интереси. Македонския народ има, следователно, всички качества, необходими за да може да се управлява сам, да урежда своите работи, както той разбира.

При все това, обаче, неговото положение е едно от най-трагичните: той живее от векове в национално, политическо, икономическо и социално робство. В продължение на векове, той е понасял игото на турските

3

султани и на неговите представители в Македония, а от дванадесет години той търпи игото на неговите “братя християни” — тираническите и безправни режими на гръцкото, югославянското и българското правителства.

Каква съдба! Този народ, който води най-усилена борба за своето освобождение, който, даде десетки хиляди жертви в тая борба, жертви много по-големи от тия, дадени от сърби, гърци и българи за техното освобождение, сега прекарва в най-черно робство.

Да опишем накратко тия борби, да представим гигантските усилия, които македонския народ е правил, за да извоюва своята свобода — ето задачата, която си поставяме с тая брошура.


[Next]
[Back to Index]