Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

Офицерите и военните чиновници на Македоно-одринското опълчение в 1912—1913 година - The officers and military administrators of the Macedono-Adrianopоlean Militia (Legion) in the wars of 1912-1913


481. Офицерите и военните чиновници на Македоно-Одринското опълчение (1912-1913 год.) - The officers and military administrators of the Macedono-Adrianopоlean Militia (Legion) in the wars of 1912-1913 (p. 120)


[Previous] [Next]
[Back to Index]