Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

Етнографична карта на Македония от проф. Йордан Иванов  - An ethnographic map of Macedonia by Prof. Iordan Ivanov


(courtesy of Bash Bugarash)

 
[Previous] [Next]
[Back to Index]