Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

42. Зографския манастир — The Zograph monastery at the mount of Athos

 
 


462-467. Изгледи от манастира — Views of the monastery (p. 110)


[Previous] [Next]
[Back to Index]