Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

39. Горно-Броди — Gorno-Brodi

 
447. Общ изглед — General view (p. 107)
 
446. Хаджи Димко — Hadzhi Dimko (p. 107) 448. А. Г. Ников — A. G. Nikov (p. 107)
449. Носии — Costumes (p. 107) 451. Зюмбюл-войвода — The voevoda Zjumbjul (p. 107)
 
450. Тръгване на доброволци — Departure of volunteers (p. 107)
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]