Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

38. Кавала — Kavala


442. Общ изглед — General view (p. 106)
 

443. Изглед с пристанището — General view with the sea-port (p. 106)
 

444. Общ изглед — General view (p. 106)


445. Водопроводът — The viaduct (p. 106)


[Previous] [Next]
[Back to Index]