Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

36. Сяр — Serres


432. Общ изглед — General view (p. 103)


[Previous] [Next]
[Back to Index]