Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

34. Демир-Хисар — Demir-Hissar

 
423. Общ изглед — General view (p. 101)
 

426. _______ (p. 101)
 
424. Димитър Гощанов — Dimityr Goshtanov (p. 101) 425. Селянки — Peasant women (p. 101)

[Previous] [Next]
[Back to Index]