Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

32. Кукуш — Kukush

 

408. Гоце Делчев — Gotse Delchev (p. 98)
 
407. Никола Делчев, бащата на Гоце Делчев — Nikola Delchev, the father of Gotse Delchev (p. 98) 409. Нако Станишев — Nako Stanishev (p. 98)
 
410. Общ изглед — General view (p. 98)
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]