Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

28. Горна Джумая — Gorna Dzhumaja


380. Общ изглед — General view (p. 92)


381. Общ изглед — General view (p. 92)
 

382. Четата на Тодор Саев — The cheta of Todor Saev (p. 92)
 

383. Четата на Капитан Йордан Стоянов — The cheta of captain Jordan Stojanov (p. 92)


93

 
384. Четата на генерал Иван Цончев с кореспондентите Хейлс и Тагеев — The cheta of general Tsonchev with the correspondents Mr. A. G. Hales and Mr. Boris Tageev (p. 93)
 
386. Хейлс и Тагеев дават клетва над редолюционното знаме на г. Цончев — Mr. Hales and Tageev take oath above the revolutionary banner of general Tsonchev (p. 93)
 
385. А. Г. Хейлс — Mr. A. G. Hales (p. 93) 387. Борис Тагеев — Boris Tageev (p. 93)
 
 
[Previous] [Next]
[Back to Index]