Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

25. Кочани — Kochani


360. Общ изглед — General view (p. 88)


361. Изглед на село Виница — A view of the village of Vinitsa (p. 88)


362. Площадът гдето стана бомбеният атентат в 1912 година — The square where the bombing of 1912 took place (p. 88)
 

363. Четата на Кръстьо Българията — The cheta of Krystjo Bylgarijata (p. 88)
 

364. Манастирът Св. Пантелеймон — The monastery of St. Pantalejmon (p. 88)


[Previous] [Next]
[Back to Index]