Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

23. Кратово — Kratovo


328. Общ изглед — General view (p. 82)


329. Общ изглед — General view (p. 82)


330. Кулите — The towers (p. 82)


331. Революционерът Иосиф Даскалов — The revolutionery Iosif Daskalov (p. 82)


332. Мостът, от който се е хвърлил Иосиф Даскалов — The bridge, from which Iosif Daskalov threw himself (p. 82)


83


333. Общ изглед на село Злетово — General view of the village of Zletovo (p. 83)


334. Лесновски манастир — The monastery of Lesnovo (p. 83)


335. Мост при село Добрево — A bridge near the village of Dobrevo (p. 83)


336. Григор Манасиев — Grigor Manassiev (p. 83)


337. Черквата на Лесновския манастир — The church of the Lesnovo monastery (p. 83)


[Previous] [Next]
[Back to Index]