Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

22. Паланка — Palanka

 
324. Общ изглед — General view (p. 81)
 
323. Свещеник Д. Давидов — The priest D. Davidov (p. 81) 325. Игумен Хаджи Кесари — The abbot Hadzhi Kesari (p. 81)
 
326. Градската черква — The town church (p. 81)
 
327. Манастир Св. Яким Осоговски — The monastery of St. Jakim of Ossogovo (p. 81)
 
 
[Previous] [Next]
[Back to Index]