Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

17. Воден — Voden


280. Общ изглед — General view (p. 69)


281. Българско училище — A Bulgarian school (p. 69)


 
279. Селски носии — Peasant costumes (p. 69) 282. Селска носия — Peasant costume (p. 69)


70
 

283. Войвода Лука Иванов — The voevoda Luka Ivanov (p. 70) 284. Революционер Д. Х. Далкалъчев — The revolutionary D. G. Dalkalychev (p. 70)
286. Войвода поручик Христо Саракинов — The voevoda lieutenant Hristo Sarakinov (p. 70) 287. Иван Занешев — Ivan Zaneshev (p. 70)

Христо Саракинов Иван Занешев


285. Водопад — waterfall (p. 70)


71


288. Четата на Лука Иванов — The cheta of Luka Ivanov (p. 71)


[Previous] [Next]
[Back to Index]