Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

16. Лерин — Lerin (Florina)


274. Четите на Дзоле и Тане — The chetas of Dzole and Tane (p. 68)

273. Войвода Алексо Турунджов — The voevoda Alekso Turundzhov (p. 68) 275. Войвода Дедо Кочо Цонката — The voevoda Kocho Tsonkata (p. 68)
276. Д-р К. Мишайков — Dr. K. Mishajkov (p. 68) 278. Войвода Марко Лерински — The voevoda Marko Lerinski (p. 68)


277. Село Острово с езерото — The village of Ostrovo with the lake (p. 68)


[Previous] [Next]
[Back to Index]