Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

15. Костур — Kostur

264. Общ изглед — General view (p. 65)

 
265. Войвода Полковник Янков — The voevoda colonel Jankov (p. 65)

 
266. Войвода Лазар Поп-Трайков — The voevoda Lazar Pop-Trajkov (p. 65)

 
267. Войвода Пандо Кляшев — The voevoda Pando Kljashev (p. 65)

 
268. Войвода Васил Чакаларов — The voevoda Vassil Chakalarov (p. 65)


66


269. Четите на В. Чакаларов, П. Кляшев и др. — The chetas of V. Chakalarov, P. Kljashev and others (p. 66)


67


271. Четата на Митре Влаха — The cheta of Mitre Vlaha (p. 67)


 
270. Народна носия — Folk costume (p. 67) 272. Народна носия — Folk costume (p. 67)

 
[Previous] [Next]
[Back to Index]