Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

8. Преспа — Prespa


145. Край Преспанското езеро — At the Prespa lake (p. 35)


146. Островът Ахил — The island of St. Achilles (p. 35)


147. Развалини на острова ахил — Ruins at the island of St. Achilles (p. 35)


148. Черквата в с. Герман — The church in the village of German (p. 35)


[Previous] [Next]
[Back to Index]