Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

6. Битоля — Bitolja (Monastir)


101. Общ изглед — General view (p. 24)


102. Улица "Широк сокак" — The street "Shirok sokak" ("Broad street")  (p. 24)


103. Улица — A street (p. 24)


25


104. Общ изглед — General view (p. 25)


 
105. Общ изглед — General view (p. 25)


106. Децата в сиропиталището "Битоля" — The orphans in the orphanage "Bitolja" (p. 25)


107. Димитър А. Робев — Dimityr A. Robev (p. 25)


108. Упражнения на дружеството на юнаците в града — Exercises of the boy-scouts in the town (p. 25)


26


109. Пансиона при Българската мъжка гимназия — The boarding house at the Bulgarian boys' high-school (p. 26)


110. Българска митрополия — The Bulgarian bishopric (p. 26)


111. Българската мъжка гимназия — The Bulgarian boys' high-school (p. 26)

112. Край града —  Near the town (p. 26) 114. Улица край реката — A street along the river (p. 26)
113. Селяни в полето — Peasants in the field (p. 26)


27


116. Дамян Груев — Damjan Gruev (p. 27)

115. Петко Д. Радев — Petko D. Radev (p. 27) 117. Димитър Ризов — Dimityr Rizov (p. 27)
118. Никола Робев — Nikola Robev (p. 27) 120. Д-р Александър Радев — Dr. Aleksandyr Radev (p. 27)


119. Дамян Груев, убит 1906 г. — Damjan Gruev, killed in 1906 (p. 27)


28
 

121. Митрополит Григори — Bishop Grigori (p. 28) 122. Гробница на падналите въстаници в с. Цапари — The tomb of the fallen insurgents at the village of Tsapari (p. 28)


123. Четата на Георги Сугарев — The cheta of Georgi Sugarev (p. 28)


 
124. Митрополит Авксенти — Bishop Avksenti (p. 28) 125. Войвода Георги Сугарев — The voevoda Georgi Sugarev (p. 28)


29


126. Село Смилево — The village of Smilevo (p. 29)


30
 

127. Смилевски носии — Costumes from Smilevo (p. 30) 129. Смилевски носии — Costumes from Smilevo (p. 30)


128. Смилевски носии — Costumes from Smilevo (p. 30)


[Previous] [Next]
[Back to Index]