Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

5. Кичево — Kichevo


91. Общ изглед — General view (p. 22)


92. Общ изглед — General view (p. 22)

93. Свещ. Кръсто Стефанов — The priest Krysto Stefanov (p. 22) 95. Максим Костов — Maxim Kostov (p. 22)
94. Четата на Пешо Радев Пашата — The cheta ot Pesho Radev (the Pasha) (p. 22)


23

96. Селски носии — Peasant costumes (p. 23) 100. Селски носии — Peasant costumes (p. 23)


97. Манастирът Пречиста — The monastery of the Immaculate Virgin (Prechista) (p. 23)


 
98. Софрони Стоянов — Sophroni Stojanov (p. 23) 99. Гробът на войводата Пешо Радев — The tomb of the voevoda Pesho Radev (p. 23)

[Previous] [Next]
[Back to Index]