Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

  Делегатите на Българския Народен Събор в Цариград в 1871 г.


1. Делегатите на Българския Народен Събор в Цариград за устройството на Българската Екзархия (януари-юли 1871 г.) — Delegates of the Bulgarian People Congress in Constantinople discussing the organisation of the Bulgarian Exarchy (January-July 1871) (p. 1)


[Previous] [Next]
[Back to Index]