Най-ценният принос в историята на България
Из приветствието на Президента Петър Стоянов

Братя българи!
Събрали сме се от Всички краища на Отечеството, бьлгари, за да сведем глава в знак на почит пред подвига и саможертвата на героите от Илинденско-Преображенското въстание. Формално решението за въстанието е взето на 3 януари 1903 а. в един кабинет по химия на солунската гимназия „Св.св. Кирил и Методий", но всъщност корените на въстанието трябва да тьрсим много по-назад, в онази 1878-1879г., когато след радостта на българския народ, че Сан-стефанският договор го обединява в земя и една държава, дойде покрусата на цяла една нация от несправедливите клаузи на берлинския трактат. Член 23 от договора задължаваше султанът да даде широка автономия и права на населението на Македония. Високата порта пазеше мълчание по този въпрос.
Нито веднъж обаче македонските българи не се примириха сьс своята съдба. 1878 избухна Кресненско-Разложкото Въстание, 1902 Горноджумайското Въстание, но на Илинден 1903 а. се отприщи народната енергия, хората заявиха ясно, че искат най-сетне свобода и човешки правдини. Равносметката е известна - около 240 сражения, срещу 26 000 души въстаници се сражава почти 380 000 души редовна турска армия. Повече от 200 села са опожарени, 70 000 души са принудени да напуснат родните си места.Зад тази рамносметка, зад подвига на илинденци, зад дима на опожарените селища има нещо, което често остава незабелязано не само от историците, ио и от българите, и от Европа. В навечерието на въстанието ВМРО написа своята прословута декларация до Великите сили. В нея освен че се казва, че търпението на поробените българи е изчерпано, се казва, че „нашето дело стои над всякакви племенни и национални различия, наши братя са всички страдаещи в тъмното царство на султана", за да завърши с онова прословуто изречение, с което и днес може да се похвали всяко едно националноосвободително дижение: "Запрещава се всякакво нападение над мирното турско население, както и посягането над жени, старци и деца турци."
Илинден е иай-ценният принос на Македония в общата история на България. Слава на падналите в Илинденско-Преображенското въстание! Слава на падналите за освобождението на Отечеството във всички неравни битки в нашата история!
Да живее България!

[Начало]