Изток и Запад в европейското средновековие

Петър Мутафчиев

 

Биографична бележка за автора

(Справката е изработена от Веселин Вълчев.

По-подробно виж у същия автор:

Мутафчиев, Петър. Библиография. София, 1992.

Както и: Гюзелев, Васил. Петър Мутафчиев. Библиотека „Видни университетски учени”. София, 1987 г.) 

 

 

Петър Стоянов Мутафчиев е роден на 4 юли 1883 г. в с. Боженци, Габровско. Син на Стоян Мутафчиев (Комитата) и на Дона Дрянкова

 

1890—1894

Получава начално образование в Габрово.

 

1894—1898

Учи от I до IV клас в Плевен.

 

1898—1901

Учи в Русенската гимназия и завършва класическия ѝ отдел на 27 юни 1901 г.

 

1901—1906

Основен учител в Плевенските села Пелишат и Кирилово.

 

1906—1910

Следва история и география вСофийския университет. Дипломира се на 15 юли 1910 г.

 

1910—1920

Уредник на Средновековнияотдел при Народния археологически музей в София с прекъсвания заради редовната си военна повинност и трите войни.

 

1911—1913

Отбива военната си служба и участва в Балканската и Междусъюзническата войни.

 

1914

Печели конкурса за стипендията „Марин Дринов” за специализация, която осъществява по-късно.

 

1915—1918

Участва като запасен офицер, командуващ 7 рота от 41 Пе-хотен полк на I Софийска дивизия в Първата световна война.

 

1916

На 25 февруари е награден с ордена „За храброст” IV ст. и орден „За заслуга” на военна лента за участието си в Балканската и Междусъюзническата войни.

 

1917

На 20 януари награден с ордена „За храброст” IV ст., 1 клас за участието си в Първата световна война.

 

1918

На 24 април награден с германския Железен кръст.

 

372

 

 

1921

На 14 септември награден с ордена „Свети Александър” с мечове за участието си във втория период на Първата световна война.

 

1920-1922

Специализира византийска история и гръцка палеография в Института по византология и новогръцка палеография към Мюнхенския университет при проф. Аугуст Хайзенберг.

 

1923

На 21 май е избран за редовен доцент при Катедрата по история на Източна Европа и Византия при Историко-филологическия факултет на Софийския университет.

 

1923—1939

Чете курс лекции по история на Сърбия, Румъния и Османската империя до XV в.

 

1924—1936

Чете лекции по обща култура и социална история и по българска история във Висшето военно училище.

 

1925—1941

Редовен сътрудник за Източна Европа в престижното германско списание „Бизантинише Цайтшрифт” - Мюнхен.

 

1927

Получава първа награда за наука от фонд „Берлинов”,присъдена му от Управителния съвет на БАН.

 

1927

На 26 декември е избран за извънреден професор в Софийския университет.

 

1928

На 21 април сключва брак с Надежда Трифонова,з авършила история в Софийския университет (Родена – 1901 г.)

 

1929

На 13 май е избран за член-кореспондент на Славянския институт в Прага.

 

1929

На 16 юни е избран за дописен член на БАН по доклад на проф. В. Златарски.

 

1934

На 3 октомври е награден с офицерския кръст на ордена „Свети Александър” за заслуги.

 

19351943

Главен редактор на списание „Просвета”.

 

1936

Избран за декан на Историко-филологическия факултет при Софийския университет.

 

1937

На 11 януари е избран за редовен професор в СУ.

 

1937

На 5 юни е избран за почетен член на Полското историческо дружество.

 

373

 

 

1937

На 27 юни е избран за действителен член на БАН.

 

1938

На 12 февруари е избран за редовен член на Македонския научен институт.

 

1938

На 26 май е избран за почетен член на Научното дружество в Дебрецен (Унгария).

 

1938

Избран за секретар на Историко-филологическия клон на БАН.

 

1939

През юли е избран за член на Полската академия на науките.

 

19391943

Титуляр на Катедрата по история на България. Чете курс лекции по средновековна българска история.

 

1942

На 6 юли избран за съпредседател на Комитета за българо-немско сътрудничество по издаване на османски документи.

 

1942

На 17 октомври е избран за почетен член на Добруджанския културен институт.

 

1943

На 20 март е избран за почетен доктор на Виенския университет.

 

 

Умира на 2 май 1943 г. в София.

 

[Next] 

[Back to Index]