Книга за българите
П. Мутафчиев
 
Именен и географски показалец

При съставянето на настоящия показалец не са отбелязани твърде често срещащите се наименования (България, българи; Византия, византийци; славяни; прабългари; туранци) и са използувани следните съкращения:

библ.
бълг.
виз.
гр.
ез.
имп.
кр.
местн.
библейски
български
византийски
град
езеро
император
крепост
местност
 
обл.
окр.
пл.
пр.
р.
св.
с.
слав.
област
окръг
планина
проход
река
светец
село
славянски
Абдера, гр. 118
Авария (Аварска държава), авари 23 бел. 2, 34, 45, 47, 48 бел. 26, 56, 61 90, 93, 184
Авли, гр. 72, 77
Авролево (Дервишка могила), местн. 112 бел. 10
Австро-Унгария 154
Адриатик, обл. 49, 107, 108, 126, 141, 161
Адриатическо море 49
Аеций, виз. патриций 74
Азия 9, 23, 34, 41, сл., 46, 48, 49, 62, 63, 92, 164, 186
Албания, албанци 52, 105, 107, 116, 124, бел. 32, 125 бел. 42, 126, 131, 133, 143, 161
Александър Македонски, древен цар 27, 47
Алексий I Комнин, виз. имп. 79, 80, 83, 88
Алексий III Ангел, виз. имп. 76, 84, 85, 119
Алексий Слав, бълг. деспот 123, 126
Алексий Ангел, виз. севастократор 76
Алексий Стратигопул, виз. пълководец 120
Ал. Масуди, арабски писател 92 бел. 1
Анастасий I, виз. имп. 44
Андроник II Палеолог, виз. имп. 85
Андроник III Палеолог, виз. имп. 85, 86
Анна Комкина, виз. писателка 84
Анхиало (Поморие), гр. 67, 68, 75, 123 бел. 31
Арабаконак (Витиня), пр. 58, 86
араби 28 бел. 8, 37, 50, 63, 69, 92
Армения, арменци 28, 14, 46, 47, 63, 92
Асен I, бълг. цар 68, 7 1, 88, 105, 116, 130 бел. 18, 134, 135, 142
Асеневци, бълг. царска династия 67, 68, 77, 131, 135, 147
Аспарух, бълг. хан 10, 51 сл., 71, 86, 97, 98, 108, 124 бел. 33, 139, 140, 115, 156, 182 сл.
Атила, хунски вожд 53, 56, 98, 182
Африка 28, 39, 11, 44, 186
Ахав, древен тиранин 73 бел. 19
Ахело, р. 126 бел. 44
Ахемениди, древна персийска династия 47
Ахтопол, гр. 123 бел. 31

Бабуна, пл. 135
Балдуин I, латински цариградски имп. 121 сл.
Балкан вж. Стара планина 10, 12, 11, 18, 54, 60, 65 сл., 71, 72, 77 сл., 85 сл., 93, 96, 101 сл., 112, 114, 121, 125 бел. 41, 127 сл., 130 бел. 48, 131 сл. 136, 138, 142, 150, 172, 180, 182 сл.
Балкански полуостров (Балкани) 9, 12, 14, 40, 41, 43 сл., 49, 50, 52, 53, 56, 60 сл., 91 сл., 104, 136, 140, 143, 150, 152, 157, 169, 182, 184 сл.
Банат, обл. 146, 181, 186
Баткун, кр. 118
Баязид I Илдъръб, османски султан 89, 182
Безмер, прабълг. хан 53, 182
Беласица, пл. 115, 116, 126, 133, 135, 141
Белгия, белгийци 55, 150
Белград, гр. 51, 113, 143

191

Беломорие (Беломорска низина), обл. 51, 110, 126, 127 бел. 47, 142
Бесарабия, обл. 43, 56, 58, 59, 126 бел. 46, 184, 186
Бистонис, залив 127 бел. 47
Бистрица, р. 49
Битоля, гр. 54, 108, 116
Благоев Н. П. бълг. историк 133 бел. 49
Бонифаций Монфератски, латински солунски крал 121 сл.
Борил, бълг. цар 112, 122 сл.
Борис I — Михаил, бълг. княз 98, 99 бел. 10, 174, 179 бел. 26, 180, 187 сл.
Боруй вж. Стара Загора 77, 81, 121
Босна 28
Босра, кр. 50
Босфор 14, 29, 46, 70, 88, 128 сл., 140
Босфорска столица (Босфорски град) вж. Цариград 50, 63, 129, 140
Браничевска обл. (Браничевско) 125 бел. 37, 137
Брегалница, р. 141
Британия 26
Буг, р. 95
Бургаски залив 58, 103, 124 бел. 36, 125 сл.
Бурмов Ал., бълг. историк 11
Бяло море 50, 127 бел. 47

Вазов Ив., бълг. писател 10
Валент, римско-виз. имп. 74
Вардар, р. 51, 54, 108, 109, 119, 130, 131,135 сл.
Варна, гр. 88
Василий I Македонец, виз. имп. 31
Василий II Българоубиец, виз. имп. 98, 114 сл., 132, 141, 157
Ватрохокастрон (Жабя крепост), кр. 118
Велбъжд (Кюстендил), гр. 158 бел. 18
Велбъждко 125
Велики Преслав вж. Преслав 79
Венеция, венецианци 34
Верегава (Верегавски пр., Верегавска клисура), пр. 69, 71, 72, 87, 93, 95
Верея вж. Стара Загора 76
Версиникия, кр. 112 бел. 10
вестготи, германско племе 43, 49
Видин, гр. 132
Видинско 124 бел. 34
Византий, виз. царедворец 74
Византион вж. Цариград 27 бел. 6
Вилардуен Ж., дьо, френски историк 77
Вит, р. 53
Витоша, пл. 113, 130, 136, 137, 141
Влахия (Влашко), власи 43, 75 бел. 25, 104, 124, 143, 145, 184, 186
Влашка равнина 126 бел. 46
Воден, гр. 131,137
Войсил, бълг. болярин 85, 86 бел. 45
Волга, р. 56
Врохот, пл. 116

Гаврил Радомир (Гаврил-Роман), бълг. цар 115, 141
Галия 26
Георги П Тертер, бълг. цар 85, 86 бел. 45
Георги Акрополит, виз. историк 75, 119, 120
Георги Войтех, бълг. болярин 134 сл.
Георги Гонициат, виз. пълководец 116
Георги Кастриот-Скендер бег, албански княз 143
Георги Пахимер, виз. историк 70
Германия, германци 54, 55, 104
Гибралтар 28, 39
Голое, кл. 80, 83
Гостун, прабълг. хан 53, 182
готи, германско племе 34, 42, 43, 54, 56
Град на Асеневци вж. Търново 131
Григорий Декаполит, св. 109 бел. 6
Грузия, грузинци 175, 178
Гърция, гърци 9, 24, 25, 27, 28, 55, 94, 105, 121
Гюзелев Ив., бълг. философ и математик 10
Гюмюрджина, гр. 118, 122
Гюмюрджинско 126

Давид, библ. 76
Дакия, обл. 45, 104, 184, 185
Далмация,.обл. 28, 133
Дарданели 29
Девня, гр. 70 бел. 13
Деркоско езеро 44
Диавена вж. Девня 70
Димитър Солунски, св. 135
Диоклетиан, римски имп. 30
Дионис, древногръцки бог 73 бел. 19
Днепър, р. 56, 140, 173, 184
Днестър, р. 95, 104
Добруджа, обл. 14, 51, 53, 57, 58, 61, 108, 124 бел. 33, 126
Дорково, с. Пазарджишки окр. 120 бел. 25
Драва, р. 140, 184
Драгомир, слав. княз 97
Драгшан, бълг. воевода 134
Драч, гр. 116, 125 бел. 42
Дръстър (Силистра) гр. 79, 80, 83, 88, 186
Дуйчев Ив., бълг. историк 53 бел. 2
Дунав, р. 13, 37, 43, 45, 47, 49, 53 сл. 71, 75 сл., 84, 86 сл., 104, 126 бел. 46, 130 бел. 48, 131, 135, 136, 141, 150, 161, 173, 182 сл.
Дунавска равнина 58, 71
Дунавски устия (Дунавска делта) 56 сл. 107, 126, 129, 185

Европа 34, 48, 49, 60, 140, 145, 147, 164
Егейско море вж. Бяло море 63, 110, 130
Егея вж. Беломорие 44, 49, 105, 111, 128, 130, 131, 161
Египет египтяни 26, 27, 46, 47, 50
Епир, обл. 9, 105, 106, 124, 126 бел. 46, 161
Еркесия, пограничен окоп 58
Ерми, прабълг. хански род 53

192

Железни врата 186

Загора 138 бел. 54
Загоре, обл. 68, 180
Звиница, син на хан Омуртаг 102
Златарски В. Н., бълг. историк 13, 18, 72 бел. 17, 124 бел. 33

Ибн Гаркави, арабски писател 92 бел. 1
Ибн Хордадбех, арабски писател 92 бел. 1
Ивайло, бълг. цар 69, бел. 9, 70
Иван Асен II, бълг. цар 77 бел. 27, 119, 123, 124 бел. 32, 125 бел. 37, 39 и 43, 126 бел. 44, 143, 144, 147, 148, 161
Иван Асен III, бълг. цар 69 бел. 11, 70, 105
Иван Владислав, бълг. цар 115, 141
Иван Срацимир, бълг. цар 144
Иван Шишман, бълг. цар 144
Иван Рилски, св. 149
Иванко, бълг. деспот 144
Иванко, бълг. болярин 84, 116, 117, сл. 126, 127
Ивац, бълг. воевода 116
Игор, киевски княз 178
Илирия, илири 26
Индия 28
Ираклий, виз. имп. 47 бел. 25, 48, 61
Ирнах, хунски вожд 53
Исак II Ангел, виз. имп. 75, сл., 84, 87, сл., 117, 130 бел. 48, 135
Исак Комнин, виз. пълководец 76
Исакча, гр. 57
Искърски пролом 86
Испания 26, 44, 63
Испор вж. Аспарух 57
Италия 39, 41, 44, 63, 134, 136, 144

Йоан I Цимисхий, виз. имп. 82 бел. 37, 88,135 бел.52, 140, 182
Йоан (Иван) Дука III Ватаци, никейски имп. 119 бел. 22, 120, 125 бел. 38
Йоан VI Кантакузин, виз. имп. 86
Йоан Дука, виз. севастократор 76
Йоан Кантакузин, виз. кесар 67
Йоан Геометър, виз. поет 81 бел. 32
Йоан Скилица, виз. историк 114, 115

Кавала, гр. 109
Кавказ, пл. 47, 56
Калоян, бълг. цар 76 бел. 27, 105, 111, 117, 121, 122, 125, бел. 43, 126 бел. 44, 127,142
Кардам, бълг. хан 100, 106, 107 бел. 4, 112, 113
Карл Велики, франкски имп. 172 бел. 22, 176, 184
Карлово, гр. 86 бел. 45
Карнобат, гр. 73 бел. 20, 112
Карпати, пл. 54, 56, 60, 95, 104, 107, 140, 173, 184, 186
Карпатска обл. 126 бел. 46
Картагенска обл. 44
Кипър, остров 50
Кипсела, гр. 122
Кирил Философ, слав. просветител 147, 181
Клокотница, кр. 123, 124 бел. 32, 126 бел, 44
Коломан I, бълг. цар 119 бел. 22, 125, бел. 43, 126 бел. 44
Константин Бодин (Петър III), бълг. цар 142
Константин Тих Асен, бълг. цар 69 бел. 8, 70, 85, 125 бел. 38
Константин I Велики, римо-виз. имп. 27 бел. 6, 45, 178
Константин IV Погонат, виз. имп. 55 бел. 5, 60 сл., 124 бел. 33 и 36
Константин V Копроним, виз. имп. 64 бел. 11, 68, 69, 71 сл., 87, 96, 100, 132, 140, 181 сл.
Константин VI, виз. имп. 112
Константин XI Палеолог, виз. имп. 143
Константин Костенечки, старобълг. писател 153, 154
Константин Торник, виз. пълководец 120
Константинова столица вж. Цариград 50
Константинопол вж. Цариград 27 бел. 6
Копсис (Анево кале), кр. 85, 86 бел. 45
Косово поле, местн. 143, 144
Кричим, кр. 118, 121
Кракра, бълг. воевода 134
Крум, бълг. хан 13, 73, 74, 92, 97, 100, 102, 104, сл., 107 бел. 4, 111 сл. 124 бел. 35, 125 бел. 37, 41 и 43, 140, 170, 171, сл. 184, 185
Крън, кр. 77
Крънджалов Д., бълг. историк 7
Ксанти, гр. 118, 127 бел. 47
Кубер, прабълг. вожд 108
Кубрат, прабълг. хан 53, 55, 108, 148
кумани, тюркско племе 55, 60, 75 сл., 84, 88, 90, 104, 130 бел. 48, 135, 142, 159
Кундук, ез. 57
Кюстенджа, гр. 57

Лазар, сръбски княз 144
Левунион, кр. 81
Лерин, гр. 116, 131
Литовой, българин на виз. служба 76
Ловеч, гр. 87
Лъв Дякон, виз. историк 11, 81 бел. 32, 114
Лъв III Сириец, виз. имп. 62, 64, 68
Лъв V Арменец, виз. имп. 112 бел. 10
Людовик Немски, източнофранкски имп. 179 бел. 26

Маврикий, виз. имп. 38, 45 бел. 21, 16
маджари вж. унгарци 16, 88, 125 бел. 37, 137, 1 13, 159, 181 сл.
Македония, обл. 13, 48, 19, 52, 54, 91, 104 сл., 108 сл., 113, 121 сл., 12 1 бел. 32, 125 бел. 38, 127 сл., 136, 137, 140, 141,186
Мала Азия 10, 11, 28, 12, 44, 16, 47, 51, 63, 77, 91, 110, 112, 129, 134
Маламир, бълг. хан 102, 171, 173
Малка Скития вж. Добруджа 51, 59, 62, 108

193

Мандренско езеро 85
Мануил Камица, виз. протостратор 76, 84, 117, 118
Манцикерт, кр. 134
Марица, р. 51, 58, 81, 83, 114, 118 сл., 124 бел. 32, 127, 128, 130, 136, 161, 173
Маркела, кр. 73, 77, 87, 112
Месемврия вж. Несебър 68, 75, 123, 125, бел. 41, 130 бел. 48
Месопотамия 28, 46
Места, р. 109, 127
Методий, слав. просветител 147, 181
Мидас, цар на Фригия 73 бел. 19
Мидия, гр. 123 бел. 31, 161
Мизия, обл. 10, 44, 48, 52, 58, 59, 61 сл., 69, 78, 82, 84, 86, 87, 95,103, 104, 108, 110, 124, 126, 128 сл., 134, 137, 183, 185
Михаил II Асен, бълг. цар 119, 121, 124 бел. 32, 125 бел. 38, 126 бел. 44, 127
Михаил Шишман, бълг. цар 85, 86 бел. 45, 158 бел. 18
Михаил I Рангаве, виз. имп. 112
Михаил IV Пафлагон, виз. имп. 134
Михаил VIII Палеолог, виз. имп. 69 бел. 10, 70
Михаил Палеолог, виз. съимператор 85 бел. 44
Михаил, сръбски княз на Зета 142
Михаил Глава, виз. протостратор 130 бел. 48
Мойсей, библ. 75
Молдова, обл. 43, 184, 186
Момчил, бълг. воевода 127 бел. 47
Морава, р. 52, 105, 109, 129, 130, 135, 136, 141
Моравия (Великоморавия) 181
Моравска обл. (Моравско) 104, 110, 113, 125 бел. 37, 128, 130, 131, 136, 137, 140, 142, 146, 186
Мосинопол, гр. 118, 122
Мохамед, основоположник на исляма 63, 168
Мохамед (Мехмед) II, османски султан 143
Мохач, гр. 143
Мраморно море, 44, 46, 110, 128
Мурад I, османски султан 182
Мурин, византийски пълководец 70
Мутафчиев П., бълг. историк 6 сл., 12,15 сл., 29 бел. 11, 31 бел. 13, 32 бел. 14, 44 бел. 20, 48 бел. 26, 53 бел. 2, 57 бел. 6, 60 бел. 10, 72 бел. 17, 73 бел. 20, 92 бел. 1, 109, бел. 6, 7 и 9, 124 бел. 33, 125 бел. 41, 126 бел. 46, 133 бел. 49, 134 бел. 51, 144 бел. 4 и 5, 146, бел. 6, 149 бел. 9, 150 бел. 11, 156 бел. 16, 158 бел. 18, 170 бел. 20
Мутафчиева В., бълг. историчка 7

Несебър, гр. 87 бел. 47, 123 бел. 31
Никита Акоминат (Хониат), виз. историк 75 бел. 23 и 26, 84, 90, 117, 119, 135 бел. 53, 157 бел. 17
Никифор Вриений, виз. пълководец 83
Никифор I Геник, виз. имп. 73 бел. 18, и 19, 74, 81, 106, бел. 3, 112, 114, 124 бел. 36
Никифор II Фока, виз. имп. 11,81 бел. 34, 82
Николай I , римски папа 186 бел. 28
Николицел, с. 57, 58
Никопол, гр. 143
Нил, р. 28
Ниневия, гр. 50
Ниш, гр. 125 бел. 37
нормани 142 Нравота, син на хан Омуртаг 102

Одрин, гр. 51, 71, 74, 77, 78, 82, 110, 112, 113, 120 сл., 126 бел. 43, 130, 132, 133, 137, 142
Одринска обл. (Одринско) 125, 126 бел. 43, 129
Октавиан Август, римски имп. 30
Олег, киевски княз 178
Омир, древногръцки поет 11
Омуртаг, бълг. хан 102, 107, 171, 173, 184
Онглос, обл. 56
Орест, виз. пълководец 116
Оряхово (Оряховица), кр. 85
Османски турци 129, 137
остготи, германско племе 49
Острово, гр. 115
Охрид, стара бълг. столица 13, 14, 109, 116, 131, 132, 135, 137
Охридско езеро 108, 125 бел. 42, 131

Паисий Хилендарски, бълг. историк 24, 149
Палестина 28, 46, 50
Пангей (Кушница, Пърнар-даг), пл. 118
Панония, обл. 52, 126 бел. 46
Паталеница, с. Пазарджишки окр. 118 бел. 19
Патриарх Евтимий, старобълг. писател 148, 153
Патриарх Никифор, виз. хронист 10, 60 бел. 10, 93, 96
Пелопонес, обл. 49, 52, 105 бел. 3, 126 бел. 46
Перитор (Буруград), кр. 127 бел. 47
Персийски залив 28
Персия, перси 34, 44, 46 сл., 48 бел. 26, 50
Перущица, кр. 121
Петър I, бълг. цар. 81 бел. 34, 82, 123, 124 бел. 32, 125 бел. 41, 160, 161, 186
Петър II Делян, бълг. цар 134, 135, 141, 142
Петър IV — Теодор, бълг. цар 68, 74, 130 бел. 48, 134, 135
Петър Велики, руски цар 168
Петър, виз. патриций 74
печенеги, тюркско племе 16, 23 бел. 2, 55, 60, 78 сл., 84, 88, 104, 135, 142, 159, 186
Пинд, пл. 54, 108, 126, 141
Пирин, пл. 123, 126

194

Пиринейски полуостров 39
Плиска, стара бълг. столица 13, 14, 71, 129 сл., 137
Пловдив, гр. 84 сл., 117, 118, 123
Пловдивска равнина 127
Плутарх, древногръцки историк 33
Погонат вж. Константин IV Погонат 58
Подбалканска обл. (Подбалканска низина) 68, 71, 72, 85, 103, 104, 124, 137
Подунавие, обл. 79, 84, 130, 135 сл.
Поморавие вж. Моравска обл. 110
Понт вж. Черно море 47
Презвитер Козма, старобълг. писател 147, 151
Пресиян, бълг. хан 109 бел. 8, 125 бел. 38, и 42, 171, 173
Преслав (Велики Преслав), стара бълг. столица 13, 14, 71, 129 сл. 135, 137
Преспа, гр. 132, 137
Преспанско езеро 108, 125 бел. 42, 131
Прилеп, гр. 54, 108
Припет, р. 95
Прокопий Кесарийски, виз. историк 45
прусаци 150
Прут, р. 56

Радичков Йорд., бълг. писател 10
Радомирско 158
Раковица, кр. 143
Рем, брат на основателя на Рим Ромул 26
Рейн, р. 37
Рила, пл. 150
Рим 17, 26, 27, 31, 36, 37, 39 сл., 46, 47, 50, 174, 176, 179, 180
Робеспиер, френски държавник 168
Ровине, местн. 143
Родопи, пл. 44, 113, 116, 117, 119 сл. 125 бел. 39, 126, 127, 132, 173, 186
Родопска обл. (Родопски покрайнини) 119, 120,123,125 бел. 39, 126, 127 бел. 47, 128, 130
Роман IV Диоген, виз. имп. 134
Роман, виз. патриций 74
Ромул, легендарен основател на Рим 26
Румъния, румънци 104, 184
Русия, руси 16, 149 бел. 9, 150, 159, 178, 184
Рънсиман Ст., английски византинист 123 бел. 31

Сабин, бълг. хан 100
Сава, р. 140, 141
Сакар, пл. 58, 112, 113
Самуил, бълг. цар 99, 115, 127, 131 сл., 137, 141
Светослав, киевски княз 82 бел. 36, 88, 89, 137, 140, 161, 178
Светослав Тертер (Тодор Светослав), бълг. цар 85 бел. 42
северци, слав. племе 69, 71
селджукски турци 92, 134
Сердика вж. София 51, 107 бел. 4
Серес, гр. 120, 121, 130, 137
Серет, р. 56, 57
Серско-Драмска обл. 126
Силиврия, гр. 44
Симеон Велики, бълг. цар 9, 40, 42 бел. 19, 88, 91, 92, 98, 105, 107, 111, 123, 124 бел. 32, 125 бел. 39, 42 и 43, 126 бел. 44, 129, 135, 147, 160, 161, 181
Синай, пл. 75
Сирия, сирийци 26, 46, 50
Сисиний, виз.патриций 74
Сицилия, остров 50, 63
Скафида (Фикийска река), р. 85 бел. 43
скити вж. печенеги 79
Скопие, гр. 131, 133
Скутарион, кр.112
Славейков П. П., бълг. писател 10, 65
Славинии, обл. 49, 105
Славун, слав. княз 71, 95 сл., 101
Сливен, гр. 68, 72 бел. 17, 85, 103
Смилец, бълг. цар 85, 86 бел. 45
Смолянска обл. 127
Созопол, гр. 123 бел. 31
Солун, гр. 13, 49, 51, 106 бел. 1, 108, 109, 122, 123, 130, 131, 133, 134, 137
Солунска обл. (Солунска низина) 124, 126
Солунски залив 108
София, гр. 14, 124 бел. 35
Софийска обл. (Софийско) 124 бел. 35, 125 бел. 38, 130, 131, 136, 142
Софийско поле 128
Срацимир Видински вж. Иван Срацимир 144
Средец вж. София 113, 114, 130, 133, 137
Средецка обл. вж. Софийска обл. 136
Средиземно море 28 бел. 8, 41, 63
Средиземноморие, обл. 23, 50, 163
Средна гора, пл. 44, 70, 85, 114, 121, 136, 137
Сремска обл. 126 бел. 46
Ставракий, виз. имп. 73, 74
Станев Е., бълг. писател 10
Стара Загора, гр. 76, 77, 85, 121
Стара планина 58, 71, 85, 87, 93, 129, 130 бел. 48, 136, 158
Стефан Лазаревич, сръбски деспот 153 бел. 14
Сто хълма Вж. Добруджа 57
Стоянов З., бълг. писател 20, 21
Странджа, пл. 112, 113
Стремска долина 85
Струма, р. 49, 107 бел. 4, 109, 113, 123, 130
Струмица, кр. 115, 131
Сърбия, сърби 15, 16, 18, 99, 109, 125 бел. 37, 137, 143, 149, 150, 152, 153, 156, 158, 159, 178

Тайгет, пл. 52
татари, тюркско-монголско племе 16, 137, 159
Телец, бълг. хан 96
Теодор II Ласкарис, никейски имп. 119 бел. 22, 120, 121, 127
Теодор Комнин, епирски деспот 123, 143

195

Теодор Валсамон, виз. писател 135 бел. 53
Теодосий, виз. патриций 74
Теодосий Търновски, бълг. исихаст 149
Теофан Изповедник, виз. хронист 10, 58, 60 бел. 10, 69, 71, 73 бел. 19, 86, 93, 96, 112
Теофилакт Вотаниат, виз. пълководец 115
Тервел, бълг. хан 103, 106, 124 бел. 36
Тесалия, обл. 105, 106 бел. 2, 107, 124 бел. 32, 126 бел. 46, 133, 161
Тибър, р. 26
Тигър, р. 48
Тимок, р. 105, 129
Тимошко 124 бел. 34
Тирах, печенежки вожд 79
Тиса, р. 45, 56, 104, 140, 173, 184, 186
Тракийска равнина, обл. 51
Тракийско поморе, обл. 69
траки, древно племе 26, 27
Тракия, обл. 13, 44, 68, 70 сл., 77, 80, 81, 86, 95, 104, 105, 107, 110 сл., 121 сл. 124 бел. 32, 125 бел. 39, 126 лер. 45, 127, 128, 131, 132, 136, 137, 140, 142, 172
Трансилвания, обл. 43, 104, 126 бел. 46, 146, 184, 186
Траянови врата, пр. 136
Тревненски проход 75
Триполитания 28
Трифил, виз. патриций 74
Тунджа, р. 71, 124 бел. 36
Турция (Турска империя) 24, 168
Търново, стара бълг. столица 13, 14, 70, 75, 84, 85, 87, 88, 90, 116, 130 бел. 48, 131, 153

узи, тюркско племе 55, 60, 104, 142
Унгария, унгарци 184

Фаларид, древен тиранин 73 бел. 19
Филипи, гр. 109
Финикия 28
Фока, виз. имп. 46
Франция, французи 55, 168
Фружин, бълг. цар 141

Хаджийски Ив., бълг. социолог 20, 21
хазари, тюркско племе 16, 23 бел. 2, 56
Хегел Г. Ф., немски философ 5
Хезиод, древногръцки поет 33
Хемус вж. Стара планина 12, 14, 44, 45, 58, 62, 67 сл., 74, 75, 80, 81, 83 сл., 87, 93, 95, 101, 103, 104, 106, 118, 119, 123, 129, 130 бел. 48, 131, 132, 134, 135, 140
Хенрих, латински цариградски имп. 77, 78, 121, сл.
Херодот, древногръцки историк 33
Хилфердинг А., руски историк 15, 154
Хомер вж. Омир 33
Христов К., бълг. писател 10
Христиан, виз. разбойник 71
хуни, тюркско племе 23 бел. 2, 34, 42, 43, 52, 53, 56, 90

Царево вж. Ксанти 127 бел. 47
Цариград 9, 13, 14, 17, 24, 29, 31, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 61, 64, 70, 71, 75, 78, 79, 85, 87, 88, 92, 97, 110, 113, 117, 122, 128, 129, 132, 135 бел. 52, 136, 140, 113, 157, 174, 180
Цейлон, остров 28
Цепина, кр.120, 121
Цика, обл. 72 бел. 17

Чалъкавашки проход 77
Червено море 28
Черноризец Храбър, старобълг. писател 147
Черно море 28, 44, 57, 58, 71, 79, 87, 119, 128
Черноморско крайбрежие 125 бел. 41, 161
Чехословакия 184

Шишман Търновски вж. Иван Шишман 144
Шкодра, гр. 161

Югославия 184
Юпитер, древноримски бог 30
Юстиниан I Велики, виз. имп. 31, 39, 44, 45
Юстиниан II Ринотмет/Носоотрязания, виз. имп. 67, 68, 124 бел. 36, 140 бел. 1

Ямбол, гр. 68, 78
Янтра, р. 130
Япония, японци 150, 164, 165


[Previous] [Next]
[Back to Index]