.
БЪЛГАРСКАТА ГИЛОТИНА
ТАЙНИТЕ МЕХАНИЗМИ НА НАРОДНИЯ СЪД
.
Поля Мешкова, Диню Шарланов (Агенция „Демокрация”, 1994)

 

Снимки..
Към читателите

Предистория
Началото на гилотината
Конституцията няма да се спазва
Обвинението се дирижира от Москва
Конфликтът с Дамян Велчев
Поглед в съдебните зали
Секретариатът на ЦК на БРП (к) се намесва
Политбюро на БРП (к) е готово с присъдите
Защитата не може да промени присъдите
Държавниците са разстреляни, а обществото разделено
Обвиненията против архимандрити и военни
Разпрата продължава
Равносметката от съда, нарекъл себе си народен

Приложения:  __1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___11_ __12___13&14_
Библиография
Списък на съкращенията

Послесловие  (проф. Г. Марков)


[Back to Main Page]