Окупационен фонд, основан за създаване на Руско-Дунавска област. Сборник исторически документи

Галина Христова (прев.)

 

Библиотека «Из нашето минало»

Поредица „Противоречиви истини от българската история“

 

Окупационен фонд, основан за създаване на Руско-Дунавска област. Сборник исторически документи

 

Превод от руски Галина Христова

 

Първо издание - Българска народна печатница, София, 1893 г.

Издателство „Сексагинта Приста“, Русе, 1993

 

 

Библиотека „Из нашето минало“

Поредица „Противоречиви истини от българската история“ Окупационен фонд, основан за създаване на Руско-Дунавска област - сборник исторически документи

 

Първо издание - Българска народна печатница, София, 1893 г.

Преиздава издателство „Сексагинта Приста“, Русе, 1993 г.

 

Окупаціонный фонд основанный для устройства Русско-Дунайской области.

Българска народна печатница, София 1892.

 

Превод от руски Галина Христова

Редактор Елисавета Александрова

Художник на корицата Стоян Ангелов

 


 

    Съдържание

 

Вместо увод (Иван Калов) i-ii

Предговор (Димитър Петков, януарий 1893 г.) iii-xlvi

 

Окупационен фонд основан през 1879 година от остатъка от приходно-разходните суми на Управлението на императорския комисар в България  1-54

(Документи)  54-237

 

[Back to Index]