.

Моитѣ спомени отъ войнитѣ 19121918

Часть I. Спомени отъ Балканската война 1912—1913

.

Отонъ Барбаръ, запасенъ капитанъ  (Печатница на Армейския военно-издателски фондъ, София, 1923)

Фототипно издание

 

Съдържание

Посвещение

Корица..

    Предговоръ

  1. Мобилизация и съсредоточаване

  2. Обявяване войната и минаване границата

  3. Боятъ при Гечкенлий—Селиолу на 9.Х. 1912 г.

  4. Следъ първия бой

  5. Къмъ Люле-Бургасъ

  6. Боеветѣ при Люле-Бургасъ на 16, 17 и 18 X

  7. Следъ боеветѣ при Люле-Бургасъ

  8. Къмъ Чаталджа

  9. Чаталджанскитѣ боеве

10. Холерата

11. Примирие

12. Въ Силиврия

13. Прекѫсване на примирието и „новия планъ”

14. Зимата

15. На позиция

16. Втората война съ турцитѣ

17. Боятъ при Елбасанъ

18. Въ Чаталджа

19. Къмъ родний край

20. Предъ съюзнишката война

21. Войната съ сърбитѣ

22. Къмъ гръцкия фронтъ

23. Боятъ съ гърцитѣ на 14.VII. 1913 г.

24. Отстѫпление

25. Третото примирие

26. Миръ

 

Забелѣзани грѣшки  (Грешките са въведени в текста, В. К.)

 

[Back to Main Page]