Българска Етнография

Николай Колев

 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 

Изучаването на българската народна култура във всичките ѝ форми (социално-нормативна, материална и духовна) от студентите ще ги запознае с постиженията на българския творчески гений, с душевността на българина.

 

Тези знания ще са необходими на бъдещите учители за разкриване на върховете на българската история и култура пред подрастващото поколение.

 

Изучаването на методиката и методологията на етнографските проучвания ще бъде особено полезно на бъдещите музейни работници, посветили се на изучаването на българската народна култура.

 

Познаването на традиционната култура на българите ще позволи на ритуалчиците от социалистическите обредни домове да използуват всичко положително и красиво от тази култура при изграждането на съвременната празнично-обредна система.

 

274

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]