Българска Етнография

Николай Колев

 

СЪКРАЩЕНИЯ

 

А. Периодични издания

 

БЕ — сп. Българска етнография

БНТ — Българско народно творчество в 13 тома. С., 1960—1965.

БПр — сп. Български преглед

БФ — сп. Български фолклор

ГСУ — Годишник на Софийския университет

ИБГД — Известия на Българското географско дружество

ИЕИМ — Известия на Етнографския институт и музей при БАН, София

ИИИИ — Известия на Института за изобразително изкуство

ИНЕМ — Известия на Народния етнографски музей

ПСп — Периодично списание на Българското книжовно дружество

СбНУ — Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, София

СЗ — сп. Советская этнография

 

 

Б. Сборници и колективни трудове

 

БНК, 1981 — Българска народна култура. София, 1981, 336 с.

 

Добруджа, 1974 — Добруджа. Етнографски, фолклорни и езиковедски проучвания. София, 1974, 493 с.

 

Етногенезис. . . 1971 — Етногенезис и културно наследство на българския народ. София, 1971.

 

Етнография, 1980 — Етнография на България. Т. 1. София, 1980.

 

Етнография, 1983 — Етнография на България. Т. 2. София, 1983.

 

Етнография, 1985 — Етнография на България. Т. 3. София, 1985.

 

Пирински край, 1980 — Пирински край. Етнографски, фолклорни и езиковедски проучвания. София, 1980.

 

Капанци, 1985 — Капанци. София, 1985.

 

I конгрес. . ., — Първи конгрес на Българското историческо дружество, 27— 30. I. 1970. Т. 2. София, 1972.

 

Сб. Арнаудов — Изследвания в чест на акад. М. Арнаудов. Юбилеен сборник. София, 1970.

 

Сб. Романски — Езиковедско-етнографски изследвания в памет на акад. Стоян Романски. София, 1960.

 

Трудове на ВТУ — Трудове на Великотърновския университет «Кирил и Методий».

 

275

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]