Българска Етнография

Николай Колев

 

ГАЛЕРИЯ

 

1. Правовоищен тип рало от с. Могилица, Смолянско

2. Вършитба с кон в Родопите

3. Носене на царевичак на рамо от с. Кости, Бургаско

4. «Вързобла» за пренасяне на сено от махала Бели дол, Смолянско

5. Пренасяне на трупи с магаре в с. Камилски дол, Ивайловградско

6. Двуколна конструкция от с. Гела, Смолянско

7. Двуколна конструкция за сено от махала Куцаровци, Великотърновско

8. Четириколна кола от с. Сърница, Пазарджишко

9. Дървено мостче от махала Райковци, Великотърновско

10. Сводест мост от с. Петково, Смолянско

11. Капан за мишки и съсли от с. Триград, Смолянско

12. Кошери тип «тръвни» от с. Бродилово, Бургаско

13. Дървена центрофуга за вадене на мед от с. Могилица, Смолянско

14. Момент от чистене на пашкули в с. Голям Дервент, Димотишко

15. Къща от с. Алфатар, Силистренско

16. Къщи от Жеравна

17. Къща от с. Бръшлян, Бургаско

18. «Меджия» при изливане на плоча в с. Малка Арда, Смолянско

19. Градско облекло от Сливенско от началото на XX в.

20. Облекло от Софийско

21. Майстор мутафчия

22. Майстор самарджия от с. Рибново, Благоевградско

23. Майстор на ножове от Асеновград

24. Майстор бъчвар от Асеновград

25. Майстор кожар от Устово, Смолянско

26. Майстор на паламарки от с. Тънково, Хасковско

27. Майстор коларо-железар от с. Тънково, Хасковско

28. Кукерски маски от Пернишко

29. Кукерски маски от с. Зидарово, Бургаско

30. Кукери от с. Вресово, Бургаско

31. Маскирана група от Разлог

32. Кукерски маски от Разлог

33. Вземане на лява вода от с. Ваклиново, Благоевградско

34. Реконструкция на обичая Ладуване от Плевенско

35. Игра на лазарици от с. Бистрица, Софийско

36. Реконструкция на обичая Трифон Зарезан от Хасковско

37. Момент от обичая Бабинден (реконструкция от с. Сенокос, Толбухинско)

38. Къпане на бабата на реката на Бабинден (реконструкция на обичая от с. Бистрица, Софийско)

39. Реконструкция на обичая Тодоровден от с. Бобораци, Пернишко

40. Коледарска група от с. Петокладенци, Плевенско

41. Коледар с краваи от с. Устрем, Ямболско

42. Лозарско хоро от с. Свирачи, Кърджалийско (реконструкция)

43. Реконструкция на обичая Пеперуда от община Кирково, Кърджалийско

44. Нестинарка от с. Българи, Бургаско

45. Засевки

46. Сватбено знаме от Вълчедръм, Михайловградско

47. Закичване на невястата от свекъра с китка от с. Прибой, Пернишко (реконструкция)

48. Водене на булката на чешмата след сватбата в Дебърско

49. Кавалджия от с. Превала, Михайловградско

50. Гайдарджия от Родопите

51. Павур от калаено-оловна сплав от Пловдив

52. Гердан от XVIII— XIX в.

53. Главнярник с образ на змей от Казанлъшко

54. Хурки от фонда на Етнографския музей, София

55. Дървена овчарска чаша от фонда на Етнографския музей, София

56. Домашен иконостас от Трявна от фонда на Етнографския музей, София

57. Великденски хляб от фонда на Етнографския музей, София

58 а, б, в. Гергьовденски хлябове от фонда на Етнографския музей, София

 

 

1. Правовоищен тип рало от с. Могилица, Смолянско

1. Правовоищен тип рало от с. Могилица, Смолянско

 

 

2. Вършитба с кон в Родопите

2. Вършитба с кон в Родопите

 

 

3. Носене на царевичак на рамо от с. Кости, Бургаско

3. Носене на царевичак на рамо от с. Кости, Бургаско

 

 

4. «Вързобла» за пренасяне на сено от махала Бели дол, Смолянско

4. «Вързобла» за пренасяне на сено от махала Бели дол, Смолянско

 

 

5. Пренасяне на трупи с магаре в с. Камилски дол, Ивайловградско

5. Пренасяне на трупи с магаре в с. Камилски дол, Ивайловградско

 

 

6. Двуколна конструкция от с. Гела, Смолянско

6. Двуколна конструкция от с. Гела, Смолянско

 

 

7. Двуколна конструкция за сено от махала Куцаровци, Великотърновско

7. Двуколна конструкция за сено от махала Куцаровци, Великотърновско

 

 

8. Четириколна кола от с. Сърница, Пазарджишко

8. Четириколна кола от с. Сърница, Пазарджишко

 

 

9. Дървено мостче от махала Райковци, Великотърновско

9. Дървено мостче от махала Райковци, Великотърновско

 

 

10. Сводест мост от с. Петково, Смолянско

10. Сводест мост от с. Петково, Смолянско

 

 

11. Капан за мишки и съсли от с. Триград, Смолянско

11. Капан за мишки и съсли от с. Триград, Смолянско

 

 

12. Кошери тип «тръвни» от с. Бродилово, Бургаско

12. Кошери тип «тръвни» от с. Бродилово, Бургаско

 

 

13. Дървена центрофуга за вадене на мед от с. Могилица, Смолянско

13. Дървена центрофуга за вадене на мед от с. Могилица, Смолянско

 

 

14. Момент от чистене на пашкули в с. Голям Дервент, Димотишко

14. Момент от чистене на пашкули в с. Голям Дервент, Димотишко

 

 

15. Къща от с. Алфатар, Силистренско

15. Къща от с. Алфатар, Силистренско

 

 

16. Къщи от Жеравна

16. Къщи от Жеравна

 

16. Къщи от Жеравна

 

 

17. Къща от с. Бръшлян, Бургаско

17. Къща от с. Бръшлян, Бургаско

 

 

18. «Меджия» при изливане на плоча в с. Малка Арда, Смолянско

18. «Меджия» при изливане на плоча в с. Малка Арда, Смолянско

 

 

19. Градско облекло от Сливенско от началото на XX в.

19. Градско облекло от Сливенско от началото на XX в.

 

 

20. Облекло от Софийско

20. Облекло от Софийско

 

 

21. Майстор мутафчия

21. Майстор мутафчия

 

 

22. Майстор самарджия от с. Рибново, Благоевградско

22. Майстор самарджия от с. Рибново, Благоевградско

 

 

23. Майстор на ножове от Асеновград

23. Майстор на ножове от Асеновград

 

 

24. Майстор бъчвар от Асеновград

24. Майстор бъчвар от Асеновград

 

 

25. Майстор кожар от Устово, Смолянско

25. Майстор кожар от Устово, Смолянско

 

 

26. Майстор на паламарки от с. Тънково, Хасковско

26. Майстор на паламарки от с. Тънково, Хасковско

 

 

27. Майстор коларо-железар от с. Тънково, Хасковско

27. Майстор коларо-железар от с. Тънково, Хасковско

 

 

28. Кукерски маски от Пернишко

28. Кукерски маски от Пернишко

 

 

29. Кукерски маски от с. Зидарово, Бургаско

29. Кукерски маски от с. Зидарово, Бургаско

 

 

30. Кукери от с. Вресово, Бургаско

30. Кукери от с. Вресово, Бургаско

 

 

31. Маскирана група от Разлог

31. Маскирана група от Разлог

 

 

32. Кукерски маски от Разлог

32. Кукерски маски от Разлог

 

 

33. Вземане на лява вода от с. Ваклиново, Благоевградско

33. Вземане на лява вода от с. Ваклиново, Благоевградско

 

 

34. Реконструкция на обичая Ладуване от Плевенско

34. Реконструкция на обичая Ладуване от Плевенско

 

 

35. Игра на лазарици от с. Бистрица, Софийско

35. Игра на лазарици от с. Бистрица, Софийско

 

 

36. Реконструкция на обичая Трифон Зарезан от Хасковско

36. Реконструкция на обичая Трифон Зарезан от Хасковско

 

 

37. Момент от обичая Бабинден (реконструкция от с. Сенокос, Толбухинско)

37. Момент от обичая Бабинден (реконструкция от с. Сенокос, Толбухинско)

 

 

38. Къпане на бабата на реката на Бабинден (реконструкция на обичая от с. Бистрица, Софийско)

38. Къпане на бабата на реката на Бабинден (реконструкция на обичая от с. Бистрица, Софийско)

 

 

39. Реконструкция на обичая Тодоровден от с. Бобораци, Пернишко

39. Реконструкция на обичая Тодоровден от с. Бобораци, Пернишко

 

 

40. Коледарска група от с. Петокладенци, Плевенско

40. Коледарска група от с. Петокладенци, Плевенско

 

 

41. Коледар с краваи от с. Устрем, Ямболско

41. Коледар с краваи от с. Устрем, Ямболско

 

 

42. Лозарско хоро от с. Свирачи, Кърджалийско (реконструкция)

42. Лозарско хоро от с. Свирачи, Кърджалийско (реконструкция)

 

 

43. Реконструкция на обичая Пеперуда от община Кирково, Кърджалийско

43. Реконструкция на обичая Пеперуда от община Кирково, Кърджалийско

 

 

44. Нестинарка от с. Българи, Бургаско

44. Нестинарка от с. Българи, Бургаско

 

 

45. Засевки

45. Засевки

 

 

46. Сватбено знаме от Вълчедръм, Михайловградско

46. Сватбено знаме от Вълчедръм, Михайловградско

 

 

47. Закичване на невястата от свекъра с китка от с. Прибой, Пернишко (реконструкция)

47. Закичване на невястата от свекъра с китка от с. Прибой, Пернишко (реконструкция)

 

 

48. Водене на булката на чешмата след сватбата в Дебърско

48. Водене на булката на чешмата след сватбата в Дебърско

 

 

49. Кавалджия от с. Превала, Михайловградско

49. Кавалджия от с. Превала, Михайловградско

 

 

50. Гайдарджия от Родопите

50. Гайдарджия от Родопите

 

 

51. Павур от калаено-оловна сплав от Пловдив

51. Павур от калаено-оловна сплав от Пловдив

 

 

52. Гердан от XVIII— XIX в.

52. Гердан от XVIII— XIX в.

 

 

53. Главнярник с образ на змей от Казанлъшко

53. Главнярник с образ на змей от Казанлъшко

 

 

54. Хурки от фонда на Етнографския музей, София

54. Хурки от фонда на Етнографския музей, София

 

 

55. Дървена овчарска чаша от фонда на Етнографския музей, София

55. Дървена овчарска чаша от фонда на Етнографския музей, София

 

 

56. Домашен иконостас от Трявна от фонда на Етнографския музей, София

56. Домашен иконостас от Трявна от фонда на Етнографския музей, София

 

 

57. Великденски хляб от фонда на Етнографския музей, София

57. Великденски хляб от фонда на Етнографския музей, София

 

 

58 а, б, в. Гергьовденски хлябове от фонда на Етнографския музей, София

58 а. Гергьовденски хлябове от фонда на Етнографския музей, София

 

58 б. Гергьовденски хлябове от фонда на Етнографския музей, София

 

58 в. Гергьовденски хлябове от фонда на Етнографския музей, София

 

 

[Back]